ws klara anicka

Kreativní terapeutický tanec a muzikoterapie

Lektorky: Klára Čížková, Anna Neuwirthová

68 hodin. Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací České republiky CZMTA a TANTER

Termíny:

1) 21. – 22.1.2023 – Exprese: tělem, hlasem, hudbou (16h)

2) 18. – 19.2.2023 – Bezpečí: jak ho vytvořit? (16h)

3) 1. – 2.4.2023 – Hravost a tvorba: umění improvizace (16h)

4) 29. – 30.4.2023 – Specifika práce se skupinou a práce s jednotlivci (16h)

– tématicky zaměřená víkendová setkání – – uzavřená skupina – –

Kurz kreativní terapeutický tanec a muzikoterapie je středně dlouhý kurz, určený pedagogům, psychologům, terapeutům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí, kteří potřebují rozšířit spektrum svých kompetencí v práci se skupinou i jednotlivci a chtějí do své výbavy zařadit prvky tanečně pohybové terapie a muzikoterapie..

Kurzu předchází 4 hodinové úvodní setkání, které bude ochutnávkou, náhledem do následujících 4 víkendových seminářů zaměřených na tématické okruhy, které jsou představeny nejen z hlediska každé z terapeutických modalit, ale také z hlediska možnosti jejich propojení v rámci obohacení terapeutické, pedagogické a jiné praxe.

Kurz je propojením praktických dovedností a technik, které vycházejí s teoretického zázemí obou přístupů.

O lektorkách

Mgr. Klára Čížková

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy, a výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V současné době pracuje v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie. Je zakladatelkou a ředitelkou Moving Self Institutu, z.ú, kde vyučuje v dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie. Svou zálibu v taneční a hudební improvizaci realizuje s přáteli a kolegy v projektu Taneční piknik, jehož je autorkou.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.

Psychoterapeutka a muzikoterapeutka vychází z forem hlubinné práce podle principů analytické psychologie C.G.Junga. Má svou soukromou praxi, vedle které působí také v Centru Be Balanced nebo na klinice Tulsia Psychosomatika v Praze. Jako muzikoterapeutka pracuje individuální i skupinovou formou, kde aktivně zapojuje tvůrčí potenciál klientů v hudebním kontextu s využitím imaginace, hraní rolí apod. Působí jako lektorka v magisterském studijním programu muzikoterapie na Palackého Univerzitě v Olomouci.

Místo konání: Centrum Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6

Kontakt a přihlašování:

moving.self.institut@gmail.com nebo muzikoterapeutka@gmail.com

Cena:

– 4 víkendová setkání – 14 000Kč

Registrace: písemně na výše uvedené maily

– registrace bude platná po přijetí platby:

zálohy 7000 Kč na účet č. 276100790/0300 pro 4 víkendová setkání do 15.12.2023

Do zprávy pro příjemce prosím pište své jméno a název kurzu.

Comments are closed.