433938876_939891018138603_4074732089913944502_n

PRÍBEHY TELA (autentický pohyb)

KDY: od 24.4. do 5.6.2024 (7 stretnutí) (vrátane 1.5. a 8.5. kedy sú sviatky)
Stredy 19:00-21:00

KDE: Movement LAB, Drieňova 40, 1. poschodie OC Budúcnosť

Provází: Magdalena Takáčová

Sebaskúsenostný cyklus autentického pohybu, ktorý vám prinášame v spolupráci s OZ 4Arts TherapyTento workshop je určený všetkým, ktorí:
– hľadajú cestu, ako sa spojiť so svojou hlbokou vnútornou múdrosťou tela a duše
– majú ranu na tele aj na duši, ktorá je možno zvonku zacelená, ale niekde vnútri sa ešte pýta byť videná
 – sú stabilizovaní vo svojom procese a osvojili si schopnosť pracovať s emóciami, (svojimi aj iných) keď sa objavia
– sú otvorení vstúpiť hlbšie do svojich príbehov tela (či už sú to príbehy pôrodu, zrodu, odlúčenia, straty, sebahodnoty, prijatia, vzťahov – k sebe aj iným, k zemi a prírode,..)
– sú otvorení verbálne aj v pohybe/tanci zdieľať v skupine
– úprimne vnútorne túžia prehĺbiť svoj vzťah s telom aj dušouAutentický pohyb je metóda, ktorá sa využíva ako nástroj v tanečno-pohybovej terapii aj ako samostatná prax. Často je zamieňaná za intuitívny tanec, ale je to veľmi odlišný prístup s ešte odlišnejším rámcom 

Autentický pohyb pracuje s rolou svedka (witness) a rolou hýbateľa (mover). Vychádza z učenia C.G.Junga a jeho aktívnej imaginácie. Mary Starks Whitehouse (vyvinula túto metódu) ho nazvala „movement-in-depth“ (pohyb v hĺbke) a neskôr sa názov zmenil na autentický pohyb (aktívna imaginácia v pohybe).Hĺbka je to, čo autentický pohyb charakterizuje. Počas tejto praxe máme v bezpečnom prostredí možnosť vstupovať do svojich hĺbok. Vstupnou bránou k nim je naše telo. Keď zavriete oči a vstúpite do procesu autentického pohybu, je to ako začať klesať do neznámych vôd. Ale často iba naša myseľ považuje tieto vody za neznáme. A i keď nevieme čo sa bude diať, aký bude ďalší pohyb, obraz, zvuk.. kam nás zavedú.. naše telo to vie. Je to miesto, ktoré je hlboko v nás, v podstate stvorenia, ktoré je v nás usídlené, v oceáne, ktorý je zapísaný do našich buniek, v meternici, ktorou sa priestor na daný moment stáva a my sa v ňom môžeme zrodiť nanovo. Iní, obohatení a prijatí so všetkým, čo to prináša. So všetkými emóciami, myšlienkami, pohybmi. Absolútne prijatie. Nehodnotenie. Miesto, v ktorom môžeme byť prijatí, videní, počutí..Krása autentického pohybu spočíva v zdieľaní. Spolu vstúpiť do hĺbok a spolu z nich vystúpiť znamená aj budovanie hlbšieho prepojenia medzi nami. Autentický pohyb nie je iba o tom, čo sa deje nám jednotlivo. Zobrazuje obsahy nášho nevedomia ale aj kolektívneho vedomia. Smer, ktorý prúdi impulz k pohybu môže byť zvonku dnu a zvnútra von až vytvoria pulzujúci rytmus neustálej výmeny. Ako nádych a výdych.
Nádych..
Výdych..

A čo na autentický pohyb hovoria tí, ktorí ho okúsili na 6 týžňovom uzavretom cykle? 

„Krásny čas sám so sebou.““Priestor zostúpiť v pokoji do hĺbky a stretnúť prapôvodnú seba. Kde už zároveň všetko je, celé príbehy, pochopenie a objatie. Byť tak videná. Vidieť seba v iných, seba v sebe, iných v sebe a iné variácie , spojenia miesto rozdelenosti.““Autentický pohyb bol pre mňa priestorom, v ktorom som mohla vyjadriť svoje aktuálne prežívanie bez slov – pohybom. Pohyb krásne pomohol do hĺbky precítiť to, čo bolo aktuálne a podporiť, čo potrebovalo byť pochopené. Pohyb vo mne vyvolával „vízie“/obrazy, ktoré boli odpoveďami na otázky a situácie, ktoré som v danej chvíli riešila.““Autentický pohyb je pre mňa veľmi zaujímavý nástroj umožňujúci hlbšie pozorovanie vlastných myšlienkových procesov a úroveň celkového uvoľnenia organizmu a momentálnej úrovne odovzdania sa procesu. Pomohol mi byť viac v komforte s tým, byť videná. A byť videná v zraniteľnosti.““Autenticky pohyb je pre mna ako „správa o stave bytia“ – dôsledné zrkadlenie môjho každodenného prežívania/fungovania/myšlienkových pochodov/pohnútok cez pohyb a pocity – zhutnenie životných procesov v časopriestore do 15-20 min procesu. Napr. aj keď som v daný deň prišla s veselou náladou, počas AP sa naplno prejavilo moje celkové prežívanie/nastavenie z daného obdobia (nervozita, pochybnosti, frustrácia, hnev) – AP mi umožnilo zvedomenie si čím si moje ja (telo/myseľ/duša) prechádza napriek tomu, že to priebežne potláča/rozptyľuje/prehliada/zlahcuje.“…
Ako to prebieha prakticky?
Každé stretnutie bude začínať a končiť spoločným kruhom, zdieľaním. Začneme úvodnou krátkou meditáciou (embodiment meditation), telesnou aktiváciou. Potom prejdeme k samotnému autentickému pohybu, ktorý bude mať niekoľko variant. Pre autentický pohyb je typické, že sa tancuje/pohybuje/alebo nepohybuje so zatvorenými očami, aby sa podporil proces vnárania sa.Nie je potrebné mať žiadne tanečné skúsenosti.Tento cyklus, nie je terapiou, nenahrádza psychoterapeutické alebo iné terapeutické (napr. expresívne terapie) sedenia. Nakoľko ide o hlbokú prácu s telom a príbehmi, odporúčam zabezpečiť si terapeuta, ku ktorému môžete v prípade potreby počas cyklu prísť s témou, ktorá sa vám otvorí a budete vnímať, že potrebujete podporu.

Info na FB: https://www.facebook.com/events/499375162611594

Comments are closed.