Rozdíly mezi tanečně pohybovou terapii a terapeutickým tancem

Ačkoli se může na první pohled zdát, že se jedná o hru se slovy, jde o dva různé přístupy, které se od sebe odlišují níže uvedenými znaky, které však bývají často laiky i nepoučenými odborníky zaměňovány. Vědomí tohoto rozdílu je nicméně důležité vzhledem k metodice i etice práce. Zatímco TPT je ucelený psychoterapeutický směr a měla by tedy být používána profesionály, kteří mají v tomto směru odpovídající vzdělání, terapeutický tanec není psychoterapeutickou metodou a nevyžaduje tak pevný metodicko-etický rámec. Neměl by ale být nazýván „taneční terapií“, jak se to často v praxi děje. To však neznamená, že bychom měli podceňovat význam terapeutického tance. V této oblasti probíhá bezesporu množství kvalitní a prospěšné práce. Význam terapeutického tance podtrhuje i výsledek studie, která srovnávala účinek tance s „mechanickou“ fyzickou aktivitou (Koch et al., 2007). Navíc, jak uvádí Meekums (2002, s. 6), „mezi TPT a terapeutickým tancem existují přesahy, které umožňují jejich vzájemné obohacení“. Meekums (2002, s. 6-7) popisuje základní rozdíly mezi TPT a terapeutickým tancem takto:

 1. Struktura setkání v TPT je spíše flexibilní, respektuje naladění klienta či skupiny a terapeutický proces. Struktura hodiny terapeutického tance může být předem přesně připravená a neměnná.
 2. Cílem TPT primárně není tvorba choreografie a vystoupení Cílem terapeutického tance toto být může.
 3. TPT hojně využívá improvizace. To nemusí platit a často neplatí v případě terapeutického tance.
 4. TPT se účastní 1 – 8 (10) účastníků. V případě terapeutického tance může být počet účastníků daleko vyšší.
 5. TPT je psychoterapeutická metoda. Terapeutický tanec může mít podobu spíše taneční výuky.
 6. Tanečně pohybový terapeut absolvuje sebezkušenostní výcvik v TPT a pracuje pod supervizí. To nemusí platit pro tanečního lektora, který se zabývá terapeutickým tancem.
 7. TPT pracuje se skupinovou dynamikou a nepříjemnými emocemi. Terapeutický tanec se těmito tématy nemusí zabývat a může zdůrazňovat relaxaci a zábavu.
 8. Součástí TPT bývá většinou verbalizace. To nemusí platit pro terapeutický tanec.

Popsané rozdíly ještě přehledně shrnuje následující srovnání.

Tanečně pohybová terapie

 • Forma psychoterapie
 • Práce s tématy klienta v kontextu terapeutického procesu
 • Cílem je zaměření na terapeutické potřeby pacienta
 • Jasná struktura, hranice, terapeutický vztah
 • Individuální i skupinová
 • Velikost skupiny max. 8 pacientů
 • Podmíněno odborným vzděláním v TPT, práce pod supervizí

Terapeutický tanec

 • Aktivita pro uvolnění, relaxaci
 • Práce s předem připraveným zadáním (kroky, cvičení, hry)
 • Cílem je zaměření na terapeutické potřeby pacienta
 • Volnější hranice i struktura
 • Skupinová forma
 • Velikost skupiny libovolná (cca 4-30 lidí)
 • Nevyžaduje specializovaný výcvik v TPT ani supervizi