the

TANEČNO-POHYBOVÁ TERAPIA A TERAPEUTICKÝ TANEC S ĽUĎMI S DEMENCIOU

Vzdelávací – jednodňový kurz je určený najmä pre profesionálov v oblasti starostlivosti o ľudí s demenciou, ale inšpirovať sa môžu aj tí, ktorých zaujíma, ako sa dá využiť pohyb a tanec v práci s klientom či skupinou. Informácie získate najmä zážitkovo: workshopy, tanečno-pohybové techniky, brainstorming, praktická ukážka ako sprevádzať pohybom a tancom v rámci jedného stretnutia, tanečno-pohybové pomôcky, vcítenie sa do role človeka s obmedzením. No nebudú chýbať ani videa z praxe a teória.


  • Dátum: 22.10.2022 09:00
  • miesto: Račianska 15, Bratislava, Slovensko
  • Viac informácií: Tanečná sála štúdia Majig Movements na Račianskom mýte v Bratislave. Príjemné prostredie, kuchynka, toalety, šatňa.

CENA: 95€

Kurzom Vás bude sprevádzať lektorka Henrieta Šoltys Košalová

Liečebná pedagogička a tanečno-pohybová terapeutka. Od roku 2009 tvorí a realizuje predovšetkým nefarmakologické programy pre seniorov s demenciou, vzdeláva a je súčasťou medzinárodných projektov s cieľom zviditeľniť a podporiť telesné- emocionálne a sociálne prežívanie ľudí s demenciou v inštitucionálnej, ako aj domácej starostlivosti. Svoje skúsenosti s tanečno-pohybovou terapiou získala najmä počas 4 ročného psychoterapeutického výcviku v tanečno-pohybovej terapii v Prahe (www.tanter.cz), ale aj počas odbornej stáže metodológie tanečnej terapie podľa „Marie Fux“ vo Flórencii, Livorne a na Sicílii, či počas odbornej praxe v špecializovanom zariadení pre mládež s viacnásobným postihnutím v Londýne.

Kapacita kurzu je obmedzená na minimálne 6 a maximálne 14 účastníkov.

Časový harmonogram kurzu: 

8:30 – 9:00 – príchod a registrácia účastníkov na mieste kurzu

9:00 – 12:00 – 4 hod. blok kurzu (1 hod. – 45 min.)

12:00 – 14:00 – pauza na obed a oddych (je vo vlastnej réžii účastníka)

14:00 – 17:00 – 4 hod. blok kurzu (1 hod. – 45 min.)

Přihlášky zde: https://www.terapeutika.sk/vzdel%C3%A1vacie-podujatia/tane%C4%8Dno-pohybov%C3%A1-terapia-a-terapeutick%C3%BD-tanec-s-%C4%BEu%C4%8Fmi-s-demenciou

Comments are closed.