klára

Vztah v těle a v pohybu

15.2.2020 8,30-17 hodin Dobřichovice

Sebezkušenostní kurz vycházející z principů a praxe taneční pohybové terapie. Je zaměřen na prozkoumání vztahu terapeuta a klienta tak, jak ho prožíváme na tělesné úrovni a v pohybu s klientem.
Pracovat budeme s uvědoměním vlastních pocitů v těle, s kinestetickou empatií (tedy empatií založenou na naladění se na druhého v těle a pohybu). Zamyslíme se nad tím, jak naši práci ovlivňuje nevědomé (neuvědomované) naladění se na klienta na tělesné úrovni, a jak může zejména v práci fyzioterapeutů ovlivňovat terapeutovo prožívání. V souvislosti s tím se dotkneme tématu hranic v terapeutickém vztahu, práce s dotykem a možností psychohygieny.
Součástí workshopu bude praktická sebezkušenost, teoretické zarámování a možnosti diskuse a sdílení.

Vede Klára Čížková

Více informací a přihlášky zde: https://www.ckp-dobrichovice.cz/seminar/vztah-v-tele-a-pohybu/

Comments are closed.