marta pohyb

4 setkání s pohybovou terapií

Termíny: 9.3., 16.3., 23.3., 30.3.2020
(pondělky 18:30-20,00) CKP Dobřichovice

Pohybová terapie oslovuje člověka jak na tělesné tak na psychické úrovni. Pomocí kreativní práce s pohybem, tancem, hudbou, a jednoduchou kresbou směřuje k povzbuzení fyzického i psychického zdraví. Kde je třeba povzbudit energii, tam povzbudí, kde je třeba zklidnit a uvolnit napětí, tam napomůže uvolnění.Vycházíme při tom z bohatých zahraničních i domácích zkušeností.
Poskytuje také příležitost, prostor a čas k neuspěchanému vyjádření zážitků, emocí, skutečností, pro které někdy nemáme slova. Někdy chybí čas, pozorný posluchač anebo příležitost.
V malé skupině účastníků se budeme věnovat pohybu, jeho vyjadřovacím schopnostem, rozvíjení vlastní pohybové tvořivosti, vnímání těla a vyhledání způsobu, jak Vám osobně může kreativní pohyb být užitečný v kontextu Vašich obtíží nebo Vašeho osobního rozvoje.

Vede Marta Lebedová

Více informací a přihlášky zde: https://www.ckp-dobrichovice.cz/zdravotnicke-sluzby/skupinove-programy/terapeuticke-skupiny/skupinova-cviceni/4-setkani-s-pohybovou-terapii/

Comments are closed.