_B2+colour (1)

Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním v optice současného válečného sociálního traumatu

12.-13.11.2022 so 9:00-19:00 – ne 9:00-16:00

PVŠPS, Hekrova 805, Praha 4

Lektor: Radana Syrovátková

Pro koho je seminář určen

  • pro zájemce o taneční a pohybovou terapii
  • pro studenty psychologie
  • pro psychoterapeuty pracující s traumatem
  • pro kohokoliv, koho zajímá transgenerační trauma

Popis semináře

Masivní sociální trauma nelze zpracovat v jedné generaci. Traumatický emoční obsah se nezpracovaný zadržuje v těle. Jedině na tělesné úrovni lze oslovit trauma a případně je zhojit. Terapeut sám musí mít přístup k paralelním obsahům (sociální trauma), popřením, zamrznutím, odštěpeným a disociovaným obsahům. Nezhojené trauma zadržené v těle se přenáší neverbálně na další generaci. Práce s masivním osobním a skupinovým traumatem je budoucí chléb evropského psychoterapeuta.

Workshop zaměřený na taneční terapii ve vztahu k transgeneračnímu traumatu a práci s ním se dotkne všech těchto okruhů, účastníci se seznámí se základními mechanismy práce, pomocí sebezkušenosti si budou moci osvojit představu o jednotlivých mechanismech a principech tady a teď. Tělesná paměť traumatu je pohybem zvědomována, zpracovávána a symbolizována na úrovni těla, obrazu, slova.

Co se na semináři dozvíte

  • základní koncepty práce s traumatem v tělesné práci
  • základní mechanismy předávání transgeneračního traumatu a možné projevy a intervence v pohybu
  • zažijete pohybovou práci s generačními tématy
  • kreativní pohled na pohybovou práci s obranami na tělesné úrovni

Semináře, které je vhodné absolvovat před tímto seminářem

  • Pro tento seminář není potřeba mít žádné psychologické vzdělání ani žádné předchozí semináře.

Profil lektora

MUDr. Radana Syrovátková, BC-DMT, je psychiatr, psychoterapeut a taneční a pohybový terapeut. Vzdělání v oblasti taneční a pohybové terapie získala pod ADTA – American Dance Therapy Association, a praktikuje ji cca 20 let se svými klienty. Je zakladatelkou TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie, kde také vyučuje budoucí terapeuty, superviduje, přednáší, publikuje.

Přihlášky zde: https://www.pvsps.cz/seminare-a-vycviky/vikendove-seminare/vikendove-sebezkusenostni-seminare-a-seznam-seminaru/transgeneracni-prenos-traumatu-a-pohybova-prace-s-nim-v-optice-soucasneho-valecneho-socialniho-traumatu/

Comments are closed.