313289522_587769686482907_1436107076335287297_n

Skupinová terapia pre klientov s PPP (dospelí)

Predpokladaný začiatok 11.1.2023 (podľa naplnenia skupiny) a trvanie do 14.6.2023. Skupiny budú prebiehať v stredu od 17:00-18:20.

Bratislava Movement Lab

Otvárame tým možnosť pre klientov, ktorí už nie sú v režime hospitalizácie, ale ich stav si vyžaduje pokračujúcu terapeutickú prácu a zároveň aj pre klientov, ktorí hospitalizovaní neboli, ale sú v procese ambulantnej liečby. Skupina je otvorená tak ženám, ako aj mužom.

Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutické použitie pohybu na podporu emocionálnej, sociálnej, kognitívnej a fyzickej integrácie klienta za účelom zlepšenia jeho fyzického a duševného zdravia (American Dance Therapy Association). “Používame tanec ako psychoterapeutický nástroj, ktorý pomáha ľuďom vyjadriť ich emócie spôsobom, ktorý zjednocuje to, čo si myslia a to, čo cítia.” (N.Koch)

Poruchy príjmu potravy veľmi úzko súvisia s odpojením od vlastných emócii a od tela, ktoré sa stáva nepriateľom tak ako jedlo. Počas terapeutických stretnutí budeme pracovať na obnovovaní vzťahu so svojim vlastným telom a postupne budeme odkrývať príbehy, ktoré ukrýva, tak aby už viac nemuseli ostať skryté. Cez telo, pohyb a tanec sa môže započať ozdravný proces duše.

Skupinu povedú tanečno-pohybové terapeutky so skúsenosťou s klientami s poruchami príjmu potravy:

Lucia Šuplatová (psychologička, tanečno-pohybová terapeutka)

Magdaléna Takáčová (tanečno-pohybová terapeutka, lektorka)

Obe terapeutky majú ukončený 4ročný výcvik tanečno-pohybovej terapie v Českej republike a sú členkami TANTER (Česká asociácia Tanečno-pohybovej Terapie)

Praktické informácie:
Ide o čiastočne otvorenú skupinu s kapacitou min. 4 a max. 12 klientov. Prvé dve stretnutia sú otvorené, po nich sa skupina uzatvorí.Predpokladaný začiatok 11.1.2023 (podľa naplnenia skupiny) a trvanie do 14.6.2023. Skupiny budú prebiehať v stredu od 17:00-18:20.

Cena: Vďaka finančnej podpore klient dopláca iba 25 EUR/sedenie. V prípade, že by Vaša finančná situácia mala byť prekážkou účasti, neváhajte nás kontaktovať.
Viac informácii na info@4artstherapy.com/ 0911 453 111 a priamo na webe.

Registráciu je možné vykonať priamo na web stránke vyplnením dotazníka. Na základe vyplneného dotazníka budeme vytvárať skupinu. Registrácia neznamená automatickú účasť na skupinovom procese. Účasť každého záujemcu bude zvážená a záujemca dostane vyrozumenie o výsledku (prijatí/neprijatí do skupiny).

Registrace zde: https://www.4artstherapy.com/event-details/skupinova-terapia-pre-klientov-s-ppp-dospeli

FB stránka události: https://www.facebook.com/events/660890485398147/

Comments are closed.