Skupinová terapia pre klientov s PPP (15-19r.)

Predpokladaný začiatok 11.1.2023 (podľa naplnenia skupiny) a trvanie do 14.6.2023. Skupiny budú prebiehať v stredu od 15:30-16:50.

Kde? MovementLab Bratislava

Skupina je otvorená tak dievčatám, ako aj chlapcom. Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutické použitie pohybu na podporu emocionálnej, sociálnej, kognitívnej a fyzickej integrácie klienta za účelom zlepšenia jeho fyzického a duševného zdravia (American Dance Therapy Association). “Používame tanec ako psychoterapeutický nástroj, ktorý pomáha ľuďom vyjadriť ich emócie spôsobom, ktorý zjednocuje to, čo si myslia a to, čo cítia.” (N.Koch)Poruchy príjmu potravy veľmi úzko súvisia s odpojením od vlastných emócii a od tela, ktoré sa stáva nepriateľom tak ako jedlo. Počas terapeutických stretnutí budeme pracovať na obnovovaní vzťahu so svojim vlastným telom a postupne budeme odkrývať príbehy, ktoré ukrýva, tak aby už viac nemuseli ostať skryté. Cez telo, pohyb a tanec sa môže započať ozdravný proces duše.

Skupinu povedú tanečno-pohybové terapeutky so skúsenosťou s klientami s poruchami príjmu potravy:

Lucia Šuplatová (psychologička, tanečno-pohybová terapeutka)

Magdaléna Takáčová (tanečno-pohybová terapeutka, lektorka)
Obe terapeutky majú ukončený 4ročný výcvik tanečno-pohybovej terapie v Českej republike a sú členkami TANTER (Česká asociácia Tanečno-pohybovej Terapie)

Více informací a kontakt: info@4artstherapy.com, tel: 0911 453 111 https://www.facebook.com/events/787239362575093/

Comments are closed.