img_5826_1_

SebeVĚDOMÁ žena

  • kdy: pondělí 21. 2. – 28. 3. 2022, 18.30 – 21.00
  • místo konání: Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1
  • seberozvojová skupina/ kruh pro ženy
  • cena: 5 555,- Kč /cyklus 6 setkání + integrační setkání po skončení
  • lektor: Veronika Sequensová, tanečně pohybová terapeutka

Milá ženo, otevíráme pro tebe skupinu, která bude jedinečná stejně jako TY. Skupinu, v níž budeme hledat cesty, jak se cítit skutečně dobře ve svém těle a být si tak sama sebou jistější – pro sebe samotnou, mezi ostatními lidmi i ve všech svých vztazích. Otvíráme skupinu pro ženy, které chtějí pracovat na posílení vlastního sebeuvědomění – vědomí sebe sama, svého těla a svojí energie.

Čeká tě sdílení a vzájemná podpora skupiny, seberozvojové techniky, vědomá práce s tělem, pohybem a energií a rozvoj důvěry v sebe sama i ve druhé. Ze srdce tě zveme na cestu k sobě, k tomu kým doopravdy jsme, tam uvnitř, pod všemi programy, očekáváními a strachy.

Proč budeme využívat jako hlavní nástroj vědomou práci s tělem, tanec a pohyb? Je-li tělo v pohybu, dává se do pohybu i naše duše a skrze tělo k nám promlouvá o tom kdo jsme, co VE SKUTEČNOSTI zažíváme, co na nejhlubší úrovni potřebujeme a co je naopak nutné pustit. Když poskytneme našemu tělu potřebný čas, prostor a bezpečí, dozvíme se od něj odpovědi na všechny otázky, na které hledáme odpovědi ve vnějším světě a přitom si je stále všechny nosíme s sebou.

Na jaká témata se můžete těšit?
– TĚLO: jaký obraz sebe sama a svého těla si vytváříme?
– UKOTVENÍ A PODPORA: uzemnění, naše zdroje a energie v těle
– SEBE-VĚDOMÁ: vědomí sebe sama a obrazy o sebeVĚDOMÍ 
– O MOCI, EMOCI A NEMOCI: emoce v těle, tělo v emocích
– PROSTOR, HRANICE A VZTAHY v reakcích našeho těla
– IMPULS, ROZHODNUTÍ A VOLBA: o roli oběti a zodpovědnosti

Určeno pro všechny ženy, které hledají prostor, kde by se mohly v bezpečném prostředí věnovat samy sobě. Prostor, kde je možné se uvolnit, být samy (se) sebou a skrze své tělo a jeho reakce se učit porozumět samy sobě, nalézt v sebe DŮVĚRU a zabydlet se ve skutečném významu toho, co pro nás samotné znamená SebeVĚDOMÁ ŽENA

Vhodné pro všechny ženy bez ohledu na předchozí taneční a pohybové zkušenosti a zkušenosti s terapeutickou prací a seberozvojovými skupinami.

PODMÍNKOU PRO VSTUP DO SKUPINY je individuální setkání (osobně/skype) s terapeutem, který skupinu povede, a to před prvním setkáním skupiny. Rozhovor vám pomůže utřídit si, proč a s čím přicházíte a stanovit si společně cíle, kterých byste rádi skrze účast ve skupině dosáhli. Po přihlášení vás budeme kontaktovat, abychom si domluvili termín vstupního setkání. Setkání je zahrnuto v ceně.

Součástí skupinové práce jsou „úkoly“ pro domácí praxi a integrační setkání skupiny 6 týdnů po ukončení cyklu 6ti pondělních večerů, pro zmapování osobních změn a posunů.

Veronika Sequensová je tanečně pohybová terapeutka (absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku), průvodkyně na cestě sebepoznáním skrze vědomou práci s vlastním tělem. Dlouhodobě se zabývá studiem různých systémů práce s tělem a s prouděním energie v těle. Má 7 let praxe s vedením terapeutických a seberozvojových skupin, od roku 2004 působí jako lektorka tance, choreografka a tanečnice.

Přihlášky a více informací: SebeVĚDOMÁ žena – Artual – prostor pro seberozvoj, pohyb, terapii a umění Praha 7

Comments are closed.