-3581

Nový článek od Kláry Čížkové v časopise Psychosom

KLÁRA ČÍŽKOVÁ: TĚLO – POHYB – KRAJINA

Tento článek přináší zamyšlení nad možnostmi, které nabízí vnímání těla a pohyb v krajině. V článku popisujeme a reflektujeme průběh skupinových sesí tanečně pohybové terapie s klienty s psychosomatickým onemocněním. Tanečně pohybová terapie rozvíjí výrazovou, expresivní část neverbální komunikace a kultivuje uvědomění těla.

Lidé s psychosomatickým onemocněním pociťují diskomfort, napětí nebo bolest v těle, zároveň však často nedokáží tělo plně vnímat a uvědomovat si, jaké potřeby jim signalizuje. Často obtížně rozeznávají, pojmenovávají a vyjadřují to, co prožívají. Znovuzískání kontaktu s tělesným Já napomáhá integrovat fyzickou, emoční a kognitivní rovinu jimi prožívané skutečnosti. Z tohoto pohledu se příroda jeví jako skvělý spojenec práce s tělem. Smyslové vnímání pomáhá klientům znovu začít vnímat tělo, a díky tělesnému naladění na krajinu a živoucí formy nacházejí bezpečnou a vitální podporu v přírodním prostředí. Skupinová setkání a jejich dynamika napomáhají rozvoji pohybového repertoáru, pohybových kvalit, a přispívají tak k vytvoření zdravějších kopingových strategií v životě klientů.

Celý článek zde: https://www.psychosom.cz/731-teorie-1-2a-2020

Comments are closed.