159268822_110689024420707_6006797695964851398_o

Nový běh výcvikového programu institutu Moving self!

předpokládaný začátek – leden 2022

Přijímací řízení

  • Pohybová část:
    preworkshop – možné termíny: 
    16.- 17. 10.  2021
    13. – 14. 11. 2021
  • přijímací rozhovor (termíny upřesněny později)

Zájemci o přijetí do výcviku mohou již nyní hlásit na workshop a poslat motivační dopis a profesní životopis na adresu movingselfinstitut@gmail.com


Moving Self Institut nabízí dlouhodobé komplexní vzdělávání v tanečně pohybové terapii. Tanečně pohybová terapie se řadí mezi na tělo zaměřené psychoterapeutické směry a expresivní, kreativně umělecké terapie.

Výcvikový program je garantovaný TANTER– Českou asociací tanečně pohybové terapie a tedy naplňuje kriteria pro výcvikové programy stanovené Evropskou asociací tanečně pohybové terapie (EADMT).

Délka trvání – 4 – 4,5 roku

Části výcviku:  

Následující informace jsou platné pro nadcházející výcvik, který bude otevřen v lednu 2022

1) Sebezkušenostní část (výcviková skupina) zahrnuje 520 výcvikových hodin osobní zkušenosti a nácviku dovedností ve skupině  

2) Teoretická část (teoretické vzělávání) zahrnuje 200 výukových hodin přednášek zaměřených na teorii tanečně pohybové terapie a další disciplíny.

3) Labanova analýza pohybu zahrnuje sebezkušenost i teorii v rozsahu 100h

4) Supervizní část (supervize) zahrnuje povinných 100 supervizních hodin skupinové či individuální supervize. Supervizní část mohou studenti naplňovat i po skončení sebezkušenostního programu a není zahrnuta v ročním kurzovném. Organizaci supervize zajišťuje Moving Self Institut, TANTER – Česká asociace tanečně pohybové terapie, nebo si ji studenti domlouvají sami. Je podmínkou ukončení a k žádosti pro profesní registraci u Tanter – České asociace tanečně pohybové terapie jejímiž standardy se řídí.

4) Ukončení výcvikového programu – obhajoba kazuistické práce (supervidovaná případová studie) a kolokvium. K absolvování kolokvia je nutné doložit splnění všech čtyřech oblastí vzdělání ve výcviku (tedy včetně supervize). 

Lektorský tým: 

Hlavní lektoři Radana Syrovátková , Klára Čížková

Další čeští i zahraniční lektoři v jednání

(hostující lektoři z předchozích výcvikových programů: Janet Kaylo, Joan Chodorow, Suzi Tortora, Stacey Hurst, Corinne Ott, Amber Gray) 

https://www.movingselfinstitut.com/vycvikovy-program

Comments are closed.