416039223_678263301175744_2380792305824738650_n

LETNÍ RETREAT: BÝT KRAJINOU

Kdy: 10. – 16. 6. 2024

Kde: Chalupa Ondřejovka, Vlčice, Rychlebské hory

Provází: Lada Kopřivová

Retreat zve k propojení člověka s organickou povahou Přírody, jež je vzácným a jediným domovem naším tělům a jež současně prostupuje každou buňkou našeho těla. 

Eko-somatický, komunitně laděný retreat je spojením somatické práce, pohybu v přírodě a hlubinné ekologie. Během týdenního pobytu v odlehlé krajině Rychlebských hor spočineme do času-prostoru přírodního světa a dovolíme svým tělům vstoupit do živého kontaktu s tělem krajiny.

Skrze somatickou a pohybovou zkušenost budeme zkoumat krajinu svého vnitřního eko-systému, jenž nazýváme svým tělem, stejně jako jeho spolunáležení s širšími eko-systémy, které obýváme.

Forma retreatu

Tento rok bude mít retreat více putovní charakter. Budeme putovat Rychlebskými loukami a lesy, podle situace a počasí navštívíme místní lomy, skály, zaniklé sudetské osady, magická údolí i návrší. 

Budeme pracovat převážně venku, v přímém kontaktu s přírodou a jejími elementy. Zázemím nám bude chalupa Ondřejovka, která stojí na polosamotě obklopené loukami a která skýtá naprosté soukromí a velice relaxující prostředí. Podkrovní studio bude představovat prostor pro ranní meditaci, večerní integraci a pro pohybovou práci v případě deštivého počasí. Ve zdravé míře však umožníme svým tělům, aby se kontaktovala se všemi druhy počasí.

Více informací o pobytových retreatech v přírodě zde

Kapacita omezena na 6 – 10 účastníků.

Principy práce

  • somatický pohyb
  • mindfulness (bdělá všímavost) – percepční a meditativní cvičení
  • eko-somatika – zkušenostní zkoumání vztahu těla a přírody
  • zkušenostní anatomie, fyziologie, embryologie a morfogeneze
  • práce individuální, ve dvojici a ve skupině
  • tvořivá reflexe a integrace procesu
  • kruhy sdílení a naslouchání

Komu je retreat určen?

Retreat je vhodný pro kohokoli se zájmem o somatickou práci a rozvíjení vědomého a respektujícího vztahu se svým vnitřním i vnějším ekosystémem. Předpokladem k účasti je připravenost trávit převážnou část dne venku, v přímém kontaktu s přírodou, zvídavost a motivaci zkoumat a učit se skrze vlastní zkušenost. S ohledem na putovní charakter retreatu je také zapotřebí dobrá fyzická kondice.

Více informací a přihlášení: https://www.ladakoprivova.info/byt_krajinou/#tab-id-1

Informace na FB: https://www.facebook.com/events/1106730974025008/

Comments are closed.