415989941_678259611176113_5004009017663069562_n

JARNÍ RETREAT: V KRAJINĚ SRDCE

Kdy: 1.-5.5.2024

Kde: Vlčice, Rychlebské hory

Provází: Lada Kopřivová

O retreatu

Prvomájový retreat věnovaný našim Srdcím.

Čtyř-denní pobyt v jarní Rychlebské přírodě je příležitostí vstoupit do organické zkušenosti našeho lidského srdce, a z této úrovně naslouchat svým vnitřním i vnějším krajinám. Cestou zkušenostní anatomie, somatického pohybu, meditace, doteku a citlivě založené procesuální práce věnujeme pozornost potřebám i schopnostem svého srdce a nahlédneme jej jako centrální orgán percepce, komunikace a emoční inteligence.

Retreat se zaměřuje na tři oblasti, mezi sebou vzájemně a intimně provázány:

  • Srdce jako orgán emoční inteligence – emoční a fyzické zdraví srdce
  • Srdce jako orgán komunikace – fascinující a komplexní biologické vlastnosti a schopnosti srdce nahlédnuty z celostní, biodynamické perspektivy
  • Srdce jako orgán percepce – možnost přímého vnímání z úrovně srdce

O srdci

Srdce je svou podstatou jednou z nejcitlivějších částí naší bytosti. Jeho tvar, zdraví a koherence jsou přímo úměrné našemu psycho-emocionálnímu stavu. Prvním pilířem retreatu bude sebe-péče, citlivá práce s osobní zkušeností a kultivace pociťovaných kvalit, které orientují srdce (i celou naši bytost) zpět ke zdraví, bezpečí a celistvosti.

S využitím vizuálních materiálů nahlédneme srdce a kardiovaskulární systém jako kontinuum, které je dynamickou součástí anatomicko-fyziologického celku. Skrze pohybovou a somatickou zkušenost prozkoumáme vlastnosti a komunikace srdce na úrovni vaskulární, nervové, endokrinní, fasciové a tekutinové.

Zvláštní pozornost věnujeme embryonálním souvislostem při formaci srdce, krve a cévního systému. Skrze jemnou kontemplativní práci se propojíme se silami, které utvářely naše embryonické srdce a které jsou nadále přítomné v každém úderu našeho dospělého srdce.

Napříč celým retreatem budeme kultivovat schopnost nejen vnímat své srdce, ale také svým srdcem vnímat. V praktických cvičeních se zaposloucháme do přirozených schopností srdce (resonance, synchronizace a koherence) a začneme pozorovat, jak skrze ně srdce komunikuje a přijímá informace ze svého okolí. Tento organický proces podpoříme jednoduchými kontemplacemi v přímém kontaktu s okolní přírodou (v závislosti na počasí a individuálních potřebách). Postupně pak tuto zkušenost rozšíříme o práci ve dvojicích.

Komu je retreat určen

Účast na retreatu předpokládá předchozí zkušenost:

Retreat je určen pro účastníky, kteří si přejí vstoupit do hlubší procesuálně založení práce. Ideální je také zkušenost s meditací nebo jinými kontemplativními modalitami.

Předpokladem k účasti je také předchozí zkušenost s některou z dílen Bděle v těle. Jelikož se jedná o pobytový retreat a sebe-zkušenostní formát práce, považuji za důležité, aby všichni zúčastnění byli již seznámeni s mým přístupem a způsobem práce, neboť to podporuje bezpečí ve skupině a vytváří jasnost v očekáváních.

Pokud nemáte s mým přístupem předchozí zkušenost a uvažujete o účasti na tomto retreatu, jste srdečně zváni na jednodenní dílnu Bděle v těle, která se uskuteční 9. 3. 2024 v Brně.

Kapacita retreatu je omezená na 6 – 10 účastníků.

Obsahem programu bude:

  • somatická a pohybová zkušenost
  • somatická meditace a percepční cvičení
  • zkušenostní anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému
  • embryologie a morfogeneze (formování) srdce a cévního systému z biodynamického pohledu
  • práce ve studiu + kontemplativní pobývání v krajině
  • práce individuální, ve dvojici a v kolektivu
  • osobní reflektivní proces a možnost sdílení ve skupině

Více informací a přihlášení: https://www.ladakoprivova.info/v-krajine-srdce/#tab-id-1

Info na FB: https://www.facebook.com/events/381044424446405/

Comments are closed.