403722673_310314988553395_852249744438353397_n

Kreativní tanec a muzikoterapie

4 víkendy (64h) naplněné živým a inspirativním setkáním s tancem a hudbou.

Vyučující: Klára Čížková, Anna Neuwirthová

Místo konání: MŠ Sulanského, Praha – Háje

Termíny :
1) 2. – 3.3.2024 – Exprese: tělem, hlasem, hudbou (16h)
2) 13. – 14.4.2024 – Prostor osobní/společný: jak tvořit propojení (16h)
3) 11. – 12.5.2024 – Hravost a tvorba: umění improvizace (16h)
4) 8. – 9. 6. 2024 – Praxe: Specifika práce se skupinou a jednotlivci (16h)

— uzavřená skupina —

Kurz kreativní terapeutický tanec a muzikoterapie je středně dlouhý kurz, určený pedagogům, psychologům, terapeutům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí, kteří potřebují rozšířit spektrum svých kompetencí v práci se skupinou i jednotlivci a
chtějí do své výbavy zařadit prvky tanečně pohybové terapie a muzikoterapie. Čtyři víkendová setkání v uzavřené skupině jsou zaměřená na tématické okruhy, které jsou představeny nejen z hlediska každé z terapeutických modalit, ale také z hlediska
možnosti jejich propojení v rámci obohacení terapeutické, pedagogické a jiné praxe. Kurz je propojením praktických dovedností a technik, které vycházejí z teoretického zázemí obou přístupů.

O lektorkách:

Mgr. Klára Čížková
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy, a výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V současné době pracuje v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie. Je zakladatelkou a ředitelkou Moving Self Institutu, z.ú, kde vyučuje v
dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie. Svou zálibu v taneční a hudební improvizaci realizuje s přáteli a kolegy v projektu Taneční piknik, jehož je autorkou.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Psychoterapeutka a muzikoterapeutka vychází z hlubinné práce podle principů analytické psychologie C.G.Junga. Má svou soukromou praxi, vedle které působí také v Centru Be Balanced nebo na klinice Tulsia Psychosomatika v Praze. Jako muzikoterapeutka pracuje individuální i skupinovou formou, kde aktivně zapojuje tvůrčí potenciál klientů v hudebním kontextu s využitím imaginace, hraní rolí apod. Působí jako lektorka v magisterském studijním programu muzikoterapie na Palackého Univerzitě v Olomouci. Vede program celoživotního vzdělávání s názvem Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje na Ostravské univerzitě. Svou zálibu v hudbě a improvizaci realizuje při spolupráci na různých projektech.

Přihlašování: moving.self.institut@gmail.com nebo muzikoterapeutka@gmail.com

Více informací na FB v události: https://www.facebook.com/events/316881457443260

Comments are closed.