378319334_914304433459781_8303170931042778948_n

Vědomé tělo – otevřené víkendy

Vědomé tělo – otevřené tématické víkendy a letní dny somatického vzdělávání pro všechny 

Lektor: Rena Milgrom

PROGRAM:
4-5.11. 2023 Labanova pohybová analýza v Tanečně-pohybové terapii (teorie, sebezkušenost, praktické nástroje pro práci se specifickými skupinami).

27-28.1. 2024 Formy Vitality – Dynamické vyjádření jako zdroj vitality a nástroje pro „wellbeing“. Tento koncept je inspirován pojetím geniálního Daniela N. Sterna, MD – vývojového psychologa, psychoanalytika, studenta kreativity.

2-3.3. 2024 Naslouchání center moudrosti – v našem těle máme pět důležitých oblastí, kde se nachází zhuštěné množství neurotransmiterů. Budeme je zkoumat anatomicky, zkušenostně a naučíme se jim naslouchat. To, co řešíme, může být vždy odpovězeno somatickými odezvami.

6-7.4. 2024 Axis Mundi I – koncept oslovující naši posturu, postoje a živé jádro.

4-5. 5. 2024 Axis Mundi II – navazuje na Axis Mundi I – každý je však zároveň samostatným konceptem.

22-23. 6. 2024 Authentic Movement – napůl tichý retreat v přírodě s ubytováním a stravou.

5-12. 7. 2024 Eco-Somatika – krajiny vnitřní a vnější jsou odrazem našich bolestí, radostí a možností léčení. Tématem bude práce s traumatem skrze Polyvagální teorii a somatické nástroje. (práce v přírodě i uvnitř v sále – centrum Buchov).

1-8. 8. 2024 Instantní kompozice versus Tanz Theater – tento týden budeme věnovat tvorbě. Tvorba jako posílení vlastního vyjádření, autentického hlasu, cesty ke vztahům. Obsahem bude i teoretický seminář zahrnující časovou linii od dob vzniku kreativní tanečně-divadelní tvorby R.Labana přes postmodernu až k formám instantní kompozice. (centrum Trstěnice u Litomyšle)

Pro bližší informace sledujte www.vedometelo.cz a www.somatika.cz
Přihlášky: renadance@gmail.com

Comments are closed.