305777581_3179086265570297_9049286352016628327_n

Tanec a pohyb jako terapeutičtí činitelé při práci s dětmi

Kurz s akreditací MPSV

22.11.2022, 9:00-16:30 hod

Studio Tlukot, Novobranská 4, Brno

Kurz poskytuje praktické i teoretické informace pro výchovně-terapeutickou práci s dětmi v pohybu. Nabízí základní vhled do metod taneční pohybové terapie a terapeutického tance, zaměřuje se na jejich možnosti i limity a hranice při práci s klienty. Umožňuje tak využívat neverbální komunikační kanál při práci s dětmi a otvírá téma porozumění neverbálním obsahům. Velkou část semináře tvoří sebezkušenost, kdy si účastníci zkouší pohybové aktivity na vlastní kůži a dostávají tak přímo nejen zážitek, který budou nabízet svým klientům, ale i osobní zkušenost z práce s vlastním tělem. Seminář obsahuje informace jak o práci s dětmi bez postižení, tak s dětmi s postižením.

Kurz realizujeme pro veřejnost, ale i na objednání soukromé organizace přímo na vašem pracovišti. Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin. Maximální počet účastníků je 14. Výstupem kurzu je osvědčení MPSV v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících profesí.

Seminář je vhodný pro pracovníky v nízkoprahových klubech, výchovných a jiných pobytových zařízeních pro děti, lektory pohybových kroužků pro děti…

Lektorka: Mgr. Alena Bouda Chládková

Více informací a přihlášky zde: http://www.moveart.cz/vzdelavani/vzdelavani-deti/

Comments are closed.