tnacovanky1

Tancovánky

Pravidelné terapeutické skupinky kreativního pohybu zaměřené na rozvoj interakce, sociálních dovedností, sebevyjádření a sebepojetí. Jako hlavní terapeutický prostředek využívají expresivní pohyb, který je pro děti přirozeným způsobem vyjádření a komunikace. Pracovat budeme skrz pohybové a taneční hry, rytmus, hudbu a nejrůznější pomůcky.

Lektor: Mgr. Jana Marková, M.S., tanečně-pohybová terapeutka (studium i praxe v USA)

Místo konání: FYZIO Aktiv – Praha 3, Milešovská

Termíny: Středy 20. 9. 2023 – 31.1. 2024

Děti 3-4 roky – 15:00 -15:50

Děti 5-6 let – 16 -16:50

Děti 7 – 8 let – 17 – 17:50

Pro děti :

s obtížemi v navazování sociálních interakcí

s obtížemi v interakci s kamarády a s navazováním vztahů

stranící se slovní komunikace

s potížemi psychomotorického vývoje, dysfázií, dyspraxií i bez diagnózy

Skupinka se zaměřuje na:

– Podporu sebevyjádření

– Rozvoj vnímání vlastního těla a jeho hranic

– Budování sociálních interakcí a respektu k druhým

– Zážitek radosti z aktivit s ostatními dětmi

– Schopnost navodit a reagovat na sociální situace

– Podporu využití slovní komunikace v běžném životě

– Uvolnění tělesného i duševního napětí

Jak skupinky probíhají?

Skupinka je vedena velmi jemnou a nenásilnou formou. Využívá rozličné způsoby pohybových her, zábavných pomůcek i hudebního doprovodu. Důraz je kladen na spontánní kreativní projev, vzájemnou interakci a společný prožitek z přítomného okamžiku dle principů tanečně-pohybové terapie. Děti jsou ve skupince bez přítomnosti rodičů.

Skupinka zahrnuje: 19 lekcí 4 individuální konzultace terapeutky s rodičem (konzultace/30 min. – na počátku, 2 x v průběhu, na konci).

Kapacita: max. 4 děti ve skupině

Cena: 490 Kč / lekce – celkem 9310 Kč / 19 lekcí (možno rozdělit do dvou plateb) (Možnost vrácení v případě, že by skupinka nebyla pro dítě funkční.)

Přihlašujte se zde: https://forms.gle/S8o2t4Ek8ogDgJHu5

Comments are closed.