366259977_10224702235928958_7065208332730050196_n

SKUPINOVÁ TANEČNÍ TERAPIE PRO PÁRY

TERMÍN: 28.9. – 2.11. 2023 (6 setkání)

ČAS : 17.00 – 18.30 pro česky mluvící páry

19.00 – 20.30 pro anglicky mluvící páry

Lektor: Mgr. Irena Pilařová

Párová taneční terapie poskytuje příležitost učit se „jak být ve vztahu sám sebou a neztratit druhého a současně jak být s druhým a neztratit sebe“. Umožňuje zastavit se a uvědomit si, jak se cítíme a jak prožíváme vztah se svým partnerem v přítomném okamžiku. Učí nás sdílet své pocity, potřeby a přání beze slov, v úplném propojení se sebou i s druhým. Ve skupině maximálně 6 párů je vytvořeno bezpečné a inspirující prostředí pro vzájemné sdílení a učení.

Co je cílem skupinové taneční terapie pro páry:

  • Podpořit a rozvíjet vzájemný vztah a komunikaci.
  • Učit se vzájemnému naslouchání, empatii a vyjadřování svých potřeb pomocí neverbálních prostředků.
  • Zkoumat, jak být sám sebou a neztratit druhého a jak být s druhým a neztratit sebe.
  • Prožívat sebe, druhého a vztah skrze pohyb a pocity.
  • Sdílet své zkušenosti v bezpečném prostředí.

Komu je  skupinová taneční terapie určena:

  • párům bez věkového omezení, kteří mají zájem rozvíjet svůj vztah, důvěru a komunikaci

Jakým tématům se budeme věnovat: 
Sebehodnota a vztah
Přijímání a vyjadřování emocí
Hranice osobního a společného života
Nezraňující a pravdivá komunikace
Vzájemná důvěra
Společné zvládání změn

Další informace a přihlášení: https://synergea.cz/skupinova-terapie/

Comments are closed.