378561776_10234259414292494_3257877186413866878_n

NERVOVÝ SYSTÉM PRO TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPEUTY

Práce s nervovým systémem v tanečně-pohybové a na-tělo-orientované terapii

Sebe-regulace a ko-regulace v terapeutickém procesu

TERMÍN: 1 -3.12.2023
MÍSTO KONÁNÍ: Brno Solniční 12

Lektor: Lada Kopřivová

Harmonogram: Pá 16-20; S a NE 10–17

Kapacita: 10–14 účastníků

Cena: 4.200Kč, přihlášení je možné do 30.10.2023.

Náplní workshopu bude:

• Zkušenostní anatomie a fyziologie nervového systému
• Pohybová a somatická zkoumání
• Polyvagální koncept a aplikace poznatků z neurovědy v terapeutickém procesu
• Somatické přístupy pro regulaci nervového systému
• Tělo jako zdroj, tělo jako kotva v terapeutickém procesu
• Sebe-péče a prevence pro terapeuty

Nervový systém představuje komplexní neuronovou síť, jež koordinuje vitální funkce našeho těla, stejně jako nám umožňuje vnímat, zpracovávat a zařazovat naše zkušenosti. Tato síť tvořená bilióny neuronů má schopnost se napříč životem adaptovat a proměňovat, tvořit nová spojení a jiná rozpojovat. Porozumění fungování nervového systému představuje pro nás terapeuty neocenitelný zdroj. Jak může práce s tělem a integrace poznatků z neuro-fyziologie podpořit naše klienty a zároveň naši vlastní schopnost orientace a sebe-regulace během přímého kontaktu s klienty?

Tento třídenní workshop je věnován zkoumání nervové soustavy a její relevance v terapeutické praxi.

Detailněji nahlédneme do anatomie a fyziologie nervové soustavy a skrze sebezkušenost zvědomíme její dynamické struktury a vztahy. Zvláštní pozornost budeme věnovat tomu, jak naše nervové systémy snímají a zpracovávají podněty ze svého okolí, jak spolu navzájem komunikují a vzájemně se ko-regulují. Společně budeme vytvářet podmínky, v nichž se naše nervové systémy mohou orientovat k bezpečí, regeneraci a tvořivému zkoumání.

Detailní program tohoto třídenního workshopu:

Den 1: Anatomie a fyziologie nervové soustavy (NS)

 • Orientace do tématu a základy bezpečí
 • Úvod do anatomie a fyziologie NS
 • Neuron, synapse a neuronové spoje
 • Vývoj NS a rané otisky
 • Motorická a sensorická vlákna NS
 • Somatická část NS

Den 2: NS ve vztahu se sebou a se světem

 • Exterocepce, interocepce, propriocepce, percepce
 • Autonomní nervová soustava
 • „Triune brain“ (plazí mozek, limbický systém, neokortex)
 • Polyvagální koncept a role bloudivého nervu
 • Sebe-regulace a ko-regulace
 • Neuroplasticita a neurogeneze

Den 3: Klinické aplikace Sebe-péče a sebe-regulace pro terapeuta

 • Ko-regulace v terapeutickém procesu
 • Zdroje, stabilita, bezpečí, umění dávkování
 • Mapování autonomního nervového systému u sebe a klienta
 • Psychoedukace klienta
 • Nervový systém a stres. Posttraumatický stres.
 • Orientace, exterocepce a interocepce
 • Sensorimotorická integrace
 • Somatická empatie / somatická rezonance – přínosy a rizika, vzdálenost a hranice

Informace k přihlášení:

Přihlášení je platné pouze po zaplacení zálohy 2000,-Kč na účet Tanter 2600752598/2010 Fio banka a.s., variabilní symbol 011223, tzn. DDMMRR dle data konání workshopu, do zprávy pro příjemce napište svoje jméno + WS nervový systém

Záloha je po datu 30.9. nevratná, je možné za sebe najít náhradníka.

Doplacení celkové částky za WS do 30.10.2023

Pokud potřebujete vystavit fakturu, kontaktujte pokladní Tanter Jindřišku Dorr j.porizkova@hotmail.com

Přihlášení na emailu: registrace@tanter.cz

Info o lektorce:

Lada Kopřivová je somatická terapeutka a facilitátorka kurzů s desetiletou praxí v oboru. Absolvovala magisterský program v tanečně-pohybové psychoterapii na Queen Margaret University v Edinburghu, profesionální výcvik v biodynamické kraniosakralní terapii v Karuna Institute v jižní Anglii a řadu dalších kurzů na poli somatických terapií.
V současnosti žije na Moravě, kde má soukromou terapeutickou praxi a pořádá zkušenostní pohybové workshopy a retreaty.
Její skupinová práce syntetizuje principy somatického pohybu, mindfullness a zkušenostní anatomie a fyziologie. Do své práce integruje vhledy z oborů somatické psychologie, neurobiologie, embryologie, trauma terapie, fenomenologie, hlubinné ekologie a mnoha dalších… Kurzy tká na míru svým účastníkům a pracuje s důrazem na bezpečný komunitní prostor, tvořivý osobní proces a kolektivní učení.

 

 

Comments are closed.