tancovanky

Letní tancovánky

Týdenní skupinový cyklus kreativního pohybu vedený lektorkou tanečně-pohybové terapie.

Lektor: Mgr. Jana Marková, M.S., tanečně-pohybová terapeutka (studium i praxe v USA)

Místo konání: FYZIO Aktiv – Praha 3, Milešovská

Termíny: 24. – 28. 7. 2023

15-16 hod – Skupina 3-4 roky

16-17 hod – Skupina 5-6 let

Pro děti

-s obtížemi v navazování sociálních interakcí

-s obtížemi v interakci s kamarády a s navazováním vztahů

-stranící se slovní komunikace

-s potížemi psychomotorického vývoje, dysfázií, dyspraxií i bez diagnózy

Jak skupinky probíhají? Skupinka je vedena velmi jemnou a nenásilnou formou. Využívá rozličné způsoby pohybových her, zábavných pomůcek i hudebního doprovodu. Důraz je kladen na spontánní kreativní projev, vzájemnou interakci a prožitek z přítomného okamžiku dle principů tanečně-pohybové terapie.

Skupinka se zaměřuje na:

Podporu sebevyjádření

Budování sociálních interakcí a respektu k druhým

Zážitek radosti z aktivit s ostatními dětmi

Schopnost navodit a reagovat na sociální situace

Podporu využití slovní komunikace v běžném životě

Přihlášky zde: https://forms.gle/5LxaNLmddgCvTotx6

Comments are closed.