392752888_3539296429549277_413275628529790544_n

LEKTOR TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZVOJ

Kdy: 5 víkendů DUBEN-ZÁŘÍ 2024

Kde: Brno, studio Tlukot

VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÝ KURZ S AKREDITACÍ MPSV A MŠMT

Cyklus 5-ti víkendů se zaměřuje na základní témata práce s dětmi ve věku 5-13 let v kontextu práce s tělem, pohybem a tancem. Využívá přitom především metody tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, ale i sociálního cirkusu, hudby a rytmizace. Kurz poskytuje obecný teoretický background, nicméně je koncipován maximálně prakticky a sebezkušenostně. Naším cílem je, aby účastníci získali velké množství praktických cvičení a zároveň také dostatek inspirace pro jejich samostatné variování a rozvíjení. Z tohoto důvodu je sebezkušenost důležitou součástí kurzu, kdy ukotvení ve vlastním těle a porozumění svým pohybovým obsahům považujeme za elementární dovednosti každého pohybového lektora.

Absolventi by měli být schopni samostatně vést tanečně-pohybové aktivity zaměřené na psychosociální rozvoj dětí ve věku 5-13 let v rámci programů v MŠ či ZŠ, v nízkoprahových klubech, v pobytových zařízeních i v rámci volnočasových aktivit.

Kurz je určený pedagogům MŠ a ZŠ, pomáhajícím profesím, zaměřujícím se na práci s dětmi, lektorům pohybových kroužků a studentům těchto oborů. Je otevřen i zájemcům mimo obor, zde je však podmínkou alespoň předchozí zkušenost s prací s dětmi nebo absolvování krátkodobého kurzu zaměřeného na tuto tématiku.

Kurz probíhá v pěti víkendových blocích – vždy v PÁTKY od 17:30 do 20:00, SOBOTY 10:00-17:30 a NEDĚLE 9:00-16:30. Pro získání závěrečného osvědčení je nutné absolvovat všechny víkendy a zakončit kurz vlastní prezentací. Čtyři bloky mají samostatnou akreditaci MPSV, jeden blok také akreditaci MŠMT. Za akreditované bloky účastnici dostanou zvlášť osvědčení po jejich absolvování.  Není možné se hlásit pouze na jednotlivé víkendy.

Kurz není rekvalifikační a není psychoterapeutickým výcvikem! 

Pro přihlášení prosím vyplňte přihlášku níže a zašlete nám krátký motivační dopis, obsahující vaše zkušenosti s prací s dětmi na email moveart.brno@gmail.com

PROGRAM KURZU: 

12.-14.4. PÁ+SO: Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, specifika cílové skupiny i vlastní ukotvení v těle a pohybu, sebezkušenost (A.Chládková, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Metodické postupy práce s dětmi, využití Labanovy analýzy pohybu, zásobník her a jak je obměňovat (J. Mozorová)

17.-19.5. PÁ+SO: Skupinová dynamika a struktura pohybové lekce. Využití specifických pomůcek, náhled do snoezelen místnosti, práce s tématem (A.Chládková) NE: Úvod do vývojové psychologie, specifické poruchy chování u dětí + praxe dětského terapeuta (D.Vaněk) 

7.-9.6. PÁ+SO: Sociální cirkus (J.Jonáková, Cirqueon) NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj pomáhajícího pracovníka (J.Bouda, akreditace MPSV a MŠMT) 

9.-11.8PÁ+SO: Tanečně-pohybové aktivity s terapeutickým přesahem, říkadla a písničky (M. Janů, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Využití tanečně-pohybových aktivit pro rozvoj dětí s hendikepem (J.Mozorová, akreditace MPSV)

září: PÁ-NE: Prezentace vlasních modelových lekcí se zpětnou vazbou (A.Chládková, J.Mozorová)

Více informací a přihlášení zde: https://www.moveart.cz/vzdelavani/lektor-tanecne-pohybovych-aktivit-pro-deti/

Comments are closed.