328628010_569432071752454_2332264694625943765_n

Kroužek kreativního tance pro děti s handicapem

je určený dětem s lehčím typem mentálního postižení, autismu, poruchami pozornosti a učení, vadami řeči a pro děti se sociálním znevýhodněním

 
Cílem kroužku je rozvíjet prostřednictvím hry, tématu a příběhu přirozený pohyb dětí do jednoduché taneční formy nebo improvizace. Vytváříme dětem bezpečný prostor pro prožitek z tance a pohybu, vnímání těla, spontánní sebevyjádření a uvolnění. Respektujeme individuální možnosti dětí a podporujeme je v rozvíjení pohybových i psychosociálních dovedností.  Kroužek je pro malou skupinu dětí, kterým se věnují 2 lektorky. Je vhodný pro děti s lehčím typem postižení nebo znevýhodnění, které jsou schopny být v kolektivu dalších dětí.

Věková skupina: od 7 do 14 let

Rozvrh: úterý 16:00 – 16:45

Kde: SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Ukázkové lekce: 17. a 24. ledna 2023

Cena za kroužek (od 17. 1. – 28. 3. 2023/10 lekcí): 1700 Kč

V době jarních prázdnin – v úterý 14.3. se kroužek nekoná.

Během lekcí se děti učí tyto dovednosti: 

  • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a dále je rozvíjet
  • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu 
  • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu (používat centrum těla a jednotlivé části těla, přenášet váhu), rozvíjet koordinaci ruka – oko
  • rozvíjet obratnost a sílu
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem, rozvíjet řeč
  • zdokonalovat jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
  • trénovat soustředění, paměť, prostorovou a pravo – levou orientaci a předmatematické dovednosti
  • zažívat a osvojovat si nové sociální role: spolupracovat, následovat a vést ve dvojici
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost

Potřebuje se Vaše dítě nejprve trochu rozkoukat, zvyknout si na lektorky, nové prostředí a kolektiv dětí? Potřebuje si aktivitu nejdříve v klidu vyzkoušet? Právě z toho důvodu jsme připravily ukázkové lekce. Přijďte si je nezávazně a zdarma vyzkoušet 17. a 24. 1. 2023.

Na ukázkové lekce se prosím předem přihlaste na emailu: tanec@protyboty.cz nebo telefonu 739 472 387 (Jitka Mozorová – lektorka).

Comments are closed.