374701358_1207892293491008_4156071858832638299_n

Kreativní tanec – kroužek pro děti s neurovývojovými poruchami

Věková skupina: od 7 do 14 let

Rozvrh: úterý 15:45 – 16:30

Kde: SVČ Lužánky, Solniční 12, Brno

Ukázkové lekce: 26.9. a 3.10. 2023

Lektorky: Jitka Mozorová, Kateřina Hanzlíková

Vytváříme dětem bezpečný prostor pro prožitek z pohybu a tance, vnímání těla, spontánní sebevyjádření a uvolnění. Pomocí hry, tématu a příběhu kultivujeme přirozený pohyb dětí do jednoduché taneční formy a improvizace.  Respektujeme individuální možnosti dětí a podporujeme je v rozvoji pohybových a psychosociálních dovedností.  Kroužek je pro malou skupinu dětí, kterým se věnují 2 lektorky. Je vhodný pro děti s lehčím typem postižení nebo znevýhodnění.

Do kroužku přijímáme nové děti.

Zveme rodiče na informační setkání o kroužku v úterý 19.9., na kterém se můžete více seznámit s lektorkami a zeptat se na vše, co vás zajímá.

Máte pochybnosti, zda Vaše dítě bude kroužek zvládat? Novým zájemcům nabízíme individuální adaptační lekci. Během lekce se dítě seznámí s lektorkou, s prostorem, kde kroužek probíhá a pomůckami, které v kroužku používáme. Tato zkušenost mu usnadní proces začlenění do skupiny dětí. Naše lektorka se s Vámi ráda domluví na termínu adaptační lekce. Prosím kontaktujte ji (kontakt níže).

Chcete se podívat, jak skupinové lekce probíhají? Přijďte na ukázkové lekce 26.9. a 3.10. 2023. Ukázkové lekce jsou zdarma. Prosím, dejte nám vědět, že dorazíte.

Během lekcí se děti učí tyto dovednosti: 

  • uvědomovat si svoje tělo, objevovat jeho možnosti a dále je rozvíjet
  • regulovat svalové napětí v těle, střídat uvolnění a aktivitu 
  • rozvíjet pohybovou koordinaci a rovnováhu (používat centrum těla a jednotlivé části těla, přenášet váhu), rozvíjet koordinaci ruka – oko
  • rozvíjet obratnost a sílu
  • cítit rytmus, propojovat pohyb s hudbou a rytmem, rozvíjet řeč
  • zdokonalovat jemnou motoriku a grafomotoriku
  • rozvíjet zrakové a sluchové vnímání
  • trénovat soustředění, paměť, prostorovou a pravo – levou orientaci a předmatematické dovednosti
  • zažívat a osvojovat si nové sociální role: spolupracovat, následovat a vést ve dvojici
  • vyjadřovat emoce a představy pohybem, rozvíjet představivost a tvořivost

Více informací a přihlášení: https://www.protyboty.cz/krouzek-kreativniho-tance/

Comments are closed.