lada

Bděle v těle – úvodní seminář

Kde: Brno, Solniční 12

Kdy: sobota 9.3.2024

S kým: Lada Kopřivová

Workshop uvádí do principů somatické práce a zaměřuje se na umění naslouchání. Zve ke spočinutí do přirozeného, otevřeného, zkoumavého modu bytí, v němž nasloucháme nejen svému tělu, ale také svým tělem.

Tělo nahlédneme jako jeden živý, dynamický celek a věnujeme pozornost tématům propojenosti, komunikace a kontinuity v rámci vnitřních systémů lidského organismu i v rámci jeho existence ve světě a vztazích.

Během workshopu prozkoumáme, co nám umožňuje cítit se bděle, bezpečně a zdroju-plně ve svém těle, abychom mohli být přítomní pro sebe i pro druhého. S laskavostí a zvídavostí si budeme všímat, jak vstupujeme do kontaktů s druhými, jak z nich vystupujeme, a všeho, co se stane mezi tím.

Workshop má povahu tvořivé laboratoře, v níž zkoumáme a učíme se skrze osobní a kolektivní zkušenost.

Nejedná se o pohybovou techniku, ale způsob, kterým se učíme naslouchat svým tělům a kultivovat vnímavost a preciznost v kontaktu se sebou a s druhými. V dílnách pracujeme s tématy individuálně, ve dvojici i v kolektivu.

Předchozí zkušenost není nutná, pouze motivace zkoumat a učit se skrze osobní a kolektivní zkušenost. Dílna slouží také jako úvodní seminář pro zájemce o pobytové retreaty, kteří nemají předchozí zkušenost s mou prací.

Více informací o přístupu: Bděle v těle

Obsahem dílny:

 • Somatická a pohybová zkoumání
 • Cvičení individuální, ve dvojici a v kolektivu
 • Zkušenostní anatomie a fyziologie
 • Tvořivá reflexe a integrace zkušenost

Dílna otevírá prostor pro zkoumání témat a otázek jako:

 • Tělo jako celek – kontinuita, komunikace a propojenost
 • Co je to „embodiment“
 • Role bezpečí
 • Jak být v kontaktu s druhým a současně zůstávat v kontaktu se sebou
 • Mapování osobních zdrojů
 • Kultivace tzv „vnitřního svědka“
 • Bdělost v kontaktu – zvědomování toho, jak vstupujeme do kontaktu s druhými, jak z něj vystupujeme a co prožíváme během interakcí se svým okolím
 • Role interocepce, exterocepce, propriocepce a percepce
 • Nelinearita zkušenosti – jak můžeme rozšiřovat svou kapacitu pro bytí s neznámem? Jak můžeme vystupovat za rámec svých preferencí, zvykových schémat, vzorců těla a mysli, a otevřít se organické, nelineární, dynamicky se proměňující podstatě pohybujícího se těla?

Další informace a přihlášení: https://www.ladakoprivova.info/bdelevtele/

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/1310277826351897

Comments are closed.