KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC ZÁŘÍ 2022-KVĚTEN 2023

Organizátor a garant kurzu: Mgr. Alena B. Chládková

Kurz probíhá v Brně.

Kurz je určen lidem, kteří pracují se skupinami či jednotlivci v pohybu, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům či pomáhajícím profesím se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ale otevřen i studentům a dalším zájemcům o toto téma.

Kurz má celkem 8 víkendů. Je určen komukoli, kdo se chce dovědět více o taneční terapii, terapeutickém tanci a dalších cestách využívání pohybu při práci se skupinou, ale i sebou samým. Hlavním cílem kurzu je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Kurz je „rautem“, kde můžete ochutnat trochu od různých pohybově-terapeutických přístupů, okusit přístupy různých lektorů. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický. Páteční večer je vždy věnován pohybovému workshopu, v sobotu a neděli se věnujeme konkrétnímu tématu prakticky i teoreticky.

Kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků prezentuje modelovou lekci pro vybranou cílovou skupinu v délce cca 45 minut. Účastníci tak budou mít možnost si v bezpečném prostoru vyzkoušet vedení pohybové lekce a dostat (laskavou) zpětnou vazbu.

PROGRAM KURZU 2022-23: 

16.-18.9. PÁ: Úvodní pohybový workshop (A.Chládková), SO+NE: Úvod do tanečně pohybové terapie, vymezení vůči dalším oborům, historie, sebezkušenost, metody terapeutické práce (A.Chládková, O.Šustrová) – sobotní blok má akreditaci MPSV

7.-9.10. PÁ: Psychodrama (J.Dosedlová), SO+NE: Terapeutický tanec napříč světovými kulturami (J.Dosedlová)

18.-20.11. PÁ: Africký tanec jako nejstarší výrazová forma (A.Chládková), SO+NE: Taneční improvizace, skupinová dynamika, využití pomůcek a hudby při práci se skupinou (A.Chládková)

20.-22.1.: PÁ: Vývojové pohybové vzorce v práci s tělem (E.Kianičková), SO+NE: Úvod do Labanovy analýzy pohybu (R.Milgrom)

24.-26.2.: PÁ: Dech (A.Tvarůžková), SO+NE: Psychosomatika (K.Čížková)

24.-26.3.: PÁ: Body music jako neverbální nástroj lektora (J.Bouda), SO+NE: Autentický pohyb a aktivní imaginace v pohybu (A.Chládková)

21.-23.4.: PÁ: Medicína v tanci (A.Chládková), SO+NE: Hlas v těle a pohybu (R.Ahmedová)

19.-21.5.: Závěrečný víkend, prezentace vlastních modelových lekcí (A.Chládková)

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Více informací a přihlášky zde: http://www.moveart.cz/terapeutickytanec/

Comments are closed.