375167900_1209010956712475_1241901912745588241_na

Využití tanečně-pohybových aktivit pro psychosociální rozvoj dětí s hendikepem

Kdy: 11.8.2024, 9:00-16:30

Kde: Studio Tlukot Brno

Lektor: Jitka Mozorová

Pořádá: Moveart

Kurz poskytuje praktické a teoretické informace o možnostech využití tanečně-pohybových aktivit v sociální práci s dětmi s handicapem (mentální, tělesné, smyslové a kombinované postižení, poruchy autistického spektra, ADHD). Účastníci se seznámí se specifiky pohybového a psychosociálního vývoje a potřeb dětí se handicapem a přínosy pohybu a tance pro jejich psychosociální rozvoj. Velkou část semináře tvoří sebezkušenost, která účastníkům nabízí jak osobní zkušenost z práce s vlastním tělem, tak přiblížení potřeb, možností a limitů dětí s handicapem a v neposlední řadě také inspiraci pro vlastní praktickou činnost s cílovou skupinou.  Časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin.

Výstupem z kurzu je osvědčení v rámci dalšího vzdělávání pomáhajících pracovníků.

Více informací a přihlášení: https://www.moveart.cz/vzdelavani/deti-handicap/

Comments are closed.