MG_4404

Vědomé tělo

Somatický výcvik

Vede: Rena Milgrom + další lektoři

Začátek výcviku: 15-16. září 2024  (ne+po) při Soma Festival Praha 2024

Somatický výcvik Vědomé tělo nabízí prožitkový a vzdělávací program, kde se spojuje práce s tělem, umění a vyjádření pohybem, slovem, hlasem. Tuto kombinaci považuji jako klíčovou k obohacení života, k naplnění chybějících potřeb a jako nástroj pro práci s druhými, ať již v profesním či osobním životě.

Somatický výcvik nás skrze pohyb přivádí  k podstatě a pomáhá nám prozkoumat  hranice vnímání, hranice těla a jeho možnosti.

Cílem této práce je pomoci lidem rozvinout  vlastní potenciál , naučit se řešit fyzické bolesti, rozšířit pohybový potenciál , vyjádřit se hlasově i fyzicky, rozpoznat svoje vzorce a pracovat s nimi, facilitovat jednotlivce i skupiny.

Skrze somatické přístupy a praktiky se setkáte s lidmi, kteří věří, že lepší svět a péči o člověka je možno kultivovat citlivě a zajímavě.  Somatické umění je poetické. Má mnoho společného s uměním tanečním, divadelním, výtvarným i hudebním.

Ponořte se s námi do somatického výcviku a nechte se inspirovat krásou, která je přístupna do určité míry každému v každém věku.

Somatický výcvik VĚDOMÉ TĚLO ( 150 – 500 H) je koncipován na 1-3 roky.

Je v souladu se standardy ISMETA (International Somatic Movement and Therapy Association) a poskytuje holistické studium somatických přístupů k tělu.

 1. VT Basic
 2. VT Advance
 3. VT Specific   

VÝCVIK SOMATICKÉHO UMĚNÍ A POHYBU NABÍZÍ:

 • Profesní rozvoj pro  facilitátory, lektory pohybu/tance, divadla, terapeuty a sociální pracovníky
 • Seberozvoj v oblasti tělesného prožívání a myšlení, pohybového potenciálu, kreativity
 • Transformační cestu měnící nefunkční vzorce myšlení i jednání
 •  Wellbeing a celostní psychicko-fyzické zdraví včetně praktikování všímavosti (mindfullnes)

PROGRAM SOMATICKÉHO VÝCVIKU 

Somatický výcvik s Renou Milgrom a dalšími lektory vychází z moudrosti vnímajícího těla v pohybu a v kontextu daného prostředí.

Studujeme neurologické vývojové vzorce,  kreativní pohybovou výchovu, tělesněnou anatomii, somatickou psychologii, práci s dotekem, ale i kompozici založenou na improvizaci.

Cesta somatického pohybu a umění je cesta z podstaty tvořivá, která je založena na hodnotě osobního zkoumání a přínosu pro celek. Vnímání a čtení pohybu v nás a kolem nás je nezbytné nejen v terapeutickém poli, ale všude, kde se setkáváme s lidským zdrojem. Hlavním předpokladem pro výcvik je zvědavost a otevřená pozornost, a z toho důvodu výcvik probíhá ve stylu neposuzující nenásilné komunikace.

ZDROJE PROGRAMU VĚDOMÉ TĚLO:

 • LABAN/BARTENIEFF MOVEMENT STUDIES
 • BARTENIEFF FUNDAMENTALS™
 • AUTHENTIC MOVEMENT (J. Chodorow & J. Adler)
 • HAKOMI metoda (Ron Kurtz)
 • Body Mind Centering

Více informací a přihlášení: https://vedometelo.cz/

Comments are closed.