-3581

Taneční pohybová terapie při práci s klienty s psychiatrickou diagnózou

14. 5. v 10:00 až 15. 5. v 16:00 Studio Tlukot Brno

Kurz seznamuje se základními cíli práce taneční pohybové terapie a terapeutického tance s psychiatrickými klienty, jejími možnostmi i limity. Nabízí několik praktických ukázek práce s prostorem, emocemi, kontaktem atp., které pak účastníci mohou dále rozvíjet ve své praxi.
Je protkán teorií taneční pohybové terapie, diskusemi, sdílením a seznámením se specifiky práce s cílovou skupinou jak v individuálním, tak ve skupinovém kontaktu.
Kurz je určen jak pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří s psychotickými klienty pracují a chtějí rozšířit sou práci o tělesnou a pohybovou rovinu, tak pomáhajícím profesím či studentům, kteří s danou cílovou skupinou zatím nepracují, ale zajímají se o ni.
Kurz vede Jana Špinarová Dusbábková – zkušená terapeutka a lektorka, vedoucí jednoho z dlouhodobých výcviků v tanečně-pohybové terapii v ČR.
Cena: 3 500 Kč
Více info a přihláška: http://www.moveart.cz/kreativni-terapeuticky-tanec-modul-2/

Comments are closed.