TPT-v-male-zenske-skupine-724x1024

TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE VE SKUPINĚ

Na přelomu únor/březen 2021 se ve Slaném (v ordinaci klinické psychologie, Wilsonova 585) otevírá skupinová tanečně pohybové terapie. Jedná se o 8 setkání jednou za 14 dní, vždy ve středu. 

Vede: MA et Mgr. Martina Vávrová – tanečně pohybová terapeutka, krizová inteventka a supervizorka ve výcviku.
„Věřím v jedinečnost a krásu každého člověka. Každý jsme jiný a tím také jedineční. Jsem tady a naslouchám. „

Skupinová terapie Vám může pomoci:

  • lépe vnímat své tělo a kreativně se vyjádřit
  • porozumět svým emocím i emocím druhých
  • získat nové zkušenosti a dovednosti v přijímajícím bezpečném prostředí
  • získat větší náhled na své potíže a problémy

Každá skupina je jiná a probíhají v ní jiné interkace mezi lidmi. Vytváří se v ní bezpečné a nehodnotící prostředí, které je dáno například mlčenlivostí. Terapeutka citlivě vede účastníky skupiny v pohybu. Je možné zkoumat prožitek v těle, pracuje se s kotvením a bezpečím, s dechem a dalšími formami pohybu. Nejde o výuku tance, na pohyb je nahlíženo jako na prostředek vyjádření. Verbální či kreativní forma reflexe na zážitek z pohybu a interakce ve skupině je součástí každého setkání.

Více informací zde:

Comments are closed.