340544035_3007190376243000_2402037904523742468_n

Tanečně-pohybová terapie pro děti

Kde: Praha 3 Vinohrady

S kým: Jana Marková

Tanečně-pohybová terapie je velmi důležitým prostředkem pro práci s dětmi, neboť fyzický, kreativní a neverbální projev je pro ně nejpřirozenější formou komunikace. Podporuje seberegulaci, zdravé vyjádření emocí, uvolnění napětí, pochopení vlastního těla, i navázání vztahu se svým okolím. 

Pro koho je vhodná

 • pro všechny děti, aby měly z života i světa kolem radost
 • pro děti s příznaky emoční dysregulace
 • pro dětí bojující s následky traumatu
 • pro děti s PAS
 • pro děti s ADHD
 • pro děti s potížemi v komunikaci
 • pro děti s dyspraxií

Terapeutické skupiny (Skupiny probíhají od 3. 4. – 28. 6. 2023)

V rámci skupiny pracujeme na:

 • vytvoření bezpečného prostředí pro sebevyjádření
 • Identifikace vlastního těla a jeho částí (body awareness a body image)
 • Přijetí každého člena takového, jaký je, ocenění jeho individuality a osobnosti
 • Rozvoj kreativity a imaginace
 • Práce na propriocepci a prostorové orientaci
 • Práce na sebekontrole a kontrole impulzivního chování
 • Budování spolupráce a respektu k druhým
 • Rozvoj zdravých sociálních vazeb
 • Uvolnění tělesného i duševního napětí

Skupina pro děti s PAS (4-5 let) – pondělí, 15:30-16:30

 • max. 5 dětí
 • skupina probíhá za účasti rodičů
 • Celkem 10 lekcí, 3500 Kč (350 Kč/hodina)

Skupina pro maminky s dětmi (3-4 roky) – pondělí, 17-18

 • max. 5 dětí
 • skupina probíhá za účasti rodičů
 • Celkem 10 lekcí, 3500 Kč (350 Kč/hodina)

Skupina pro děti s VD (4-5 let), středa 15:15-16:15

 • max. 4 dětí
 • skupina standardně probíhá bez účasti rodičů
 • Celkem 13 lekcí, 4500 Kč (350 Kč/hodina)

Skupina pro děti s dyspraxií (5 let) – středa, 17-18

 • max. 4 dětí
 • skupina standardně probíhá bez účasti rodičů
 • Celkem 13 lekcí, 4500 Kč (350 Kč/hodina)

Více informací a přihlášení: https://www.fyzioaktiv.cz/tanecni-terapie/

Comments are closed.