444790593_3707929146019337_5067036324057157631_n

SOMATICKÁ TERAPIE – UMĚNÍ VNÍMÁNÍ

září 2024 – červen 2025

Organizuje: Moveart ALena Bouda Chládková

Čtyři víkendy, zaměřené na pokročilé metody tanečně-pohybové terapie, terapeutického tance a funkční práci s tělem a dotykem. Kurz, který je průsečíkem mezi terapií a uměleckým vyjádřením, má za cíl pracovat na citlivosti k vlastnímu tělu a sdělením, které nám dennodenně přináší a také rozšířit vnímání těchto sdělení a procesů u druhých lidí. Je tak ideální pro lektory, terapeuty či pedagogy, kteří pracují s lidmi a rádi by prohloubili své znalosti neverbálních výrazových prostředků, plus reakcí na ně. 

Jsme přesvědčeni, že jakákoli práce s druhými lidmi, kerá v sobě nese terapeutický potenciál, je závislá na pokročilosti osoby terapeuta/lektora a jeho schopnosti vnímat a pracovat s vlastními vnitřními procesy. Kurz je proto zaměřen primárně sebezkušenostně, abyste si touto cestou mohli sami projít a posílit tak své schopnosti průvodce pro druhé. Kurz není rekvalifikační, ale seberozvojový.

Kurz je primárně určen absolvenům kurzu Kreativní terapeutický tanec, Vědomé tělo a jiných kurzů, zaměřených na somatiku a práci s tělem nebo těm, kteří už mají za sebou vlastní terapeutickou/lektorskou praxi.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00 (u víkendů, které jsou pobytové, mohou být časy, po domluvě, variabilní).

Mezi setkáními budou mít účastníci zadané terapeuticko-umělecké úkoly pro vlastní práci (založené např.na pozorování, návštěvě kulturního počinu, vnímání struktur v krajině atp.), které budou konzultovat s lektorkou v rámci 3 online setkání. Součástí kurzu je také založení fb skupiny pro vzájemnou podporu a inspiraci (mít profil na fb však není podmínkou, vyjdeme vstříc).

Výstupem je osvědčení MoveArt (při účasti na všech víkendech)

PROGRAM KURZU 24-25: 

30.8.-1.9. 2024 Pohybový příběh v krajině – naše tělo se v krajině dokáže pohybovat intiuitivně a přirozeně, jako rys. S využitím síly této volnosti, využitím autentického pohybu a podporou skupiny otevřeme cestu pro zostření našeho vnímání těla v pohybu a čtení vlastních vizí. Otevřeme se vlasnímu uměleckému vyjádření v jakékoli podobě.

Jógová terapie – funkční somatické cvičení pro práci s emocemi, únavou, depresí, stagnací. Zvědomování automatických či nevědomých pohybů těla, zkvalitnění dechu a mentální práce s pozorností. 

Vedou: Alena Chládková a Kateřina Rojková 

Místo konání: Olšany u Vyškova (ubytování v ceně kurzu)

13.-15.12.2024 Koloběh života (rozšířená verze), archetypy v pohybu a primitivní exprese – mytologický tanec L.Sheelenpohybové rituály, vycházející z činností i rolí našeho běžného života 

Dance Ability – inkluzivní metoda choreografické pohybové práce i improvizačních technik, která stírá hranice mezi tanečníky ve skupině, podporuje vzájemnou spolupráci a kreativní způsoby vyjadřování. 

Vedou: Jaroslava Dosedlová a Jitka Mozorová 

Místo konání: studio Tlukot, Brno (ubytování je možné ve studiu za 200 Kč / noc)

21.-23.3. 2025 Vědomé tělo II – pohybové kvality, které používáme a pohybové kvality, které dokážeme vnímat na druhých lidech. Rozšíření metod Labanovy analýzy pohybu. Umění pozorování. Jak je rozvíjet a dál s nimi pracovat v osobním životě i taneční/terapeutické praxi s různými typy klientů. 

Vedou: Rena Milgrom a Jitka Mozorová 

Místo konání: bude upřesněno (ubytování v ceně kurzu)

13.-15.6. 2025 Autentický pohyb – cesty do podvědomí/nevědomí skrkze tělo a jeho paměť, hledání a ukotvovování vlastních cest pohybového vyjádření a pohybové sebepéče. Převádění pohybových zážitků do verbálních sdělení. Umění pozorování a zpětné vazby v individuálním rozhovoru i ve sdílení se skupinou.

Jógová terapie a umění dotyku – ranní cvičení pro zopakování + rozšíření o vnímání druhého skrze dotyk

Vedou: Rena Milgrom a Kateřina Rojková

Místo konání: retreat centrum Bělá nad Svitavou (ubytování a veganská strava od Good Karma v ceně kurzu!)

Více informací a přihlášení: https://www.moveart.cz/somaticka-terapie/

Comments are closed.