IMG_9335-2

Skupina pro klienty s poruchami příjmu potravy – Bratislava

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou tanečno-pohybovej terapie pre mladých, vo veku 15-19rokov, s poruchami príjmu potravy vďaka projektu, ktorý vznikol vďaka finančnej podporeadvokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič.

Sme občianske združenie 4Arts Therapy zamerané na prácu s klientami prostrednícvomtanečno-pohybovej terapie. Po niekoľkých rokoch praxe (2017-2020) s klientami sporuchami príjmu potravy (anorexia, bulímia) na oddelení detskej psychiatrie DFN vBratislave (zastrešuje MUDr. Martina Paulinyová) sme sa rozhodli vytvoriť priestor prepokračujúci terapeutický proces v bezpečnom prostredí skupiny mimo nemocnice.
Otvárame tým možnosť pre klientov, ktorí už nie sú v režime hospitalizácie, ale ich stav sivyžaduje pokračujúcu terapeutickú prácu a zároveň aj pre klientov, ktorí hospitalizovaníneboli, ale sú v procese ambulantnej liečby. Skupina je otvorená tak dievčatám ako ajchlapcom.

Tanečno-pohybová terapia je psychoterapeutické použitie pohybu na podporuemocionálnej, sociálnej, kognitívnej a fyzickej integrácie klienta za účelom zlepšenia jehofyzického a duševného zdravia (American Dance Therapy Association). “Používame tanecako psychoterapeutický nástroj, ktorý pomáha ľuďom vyjadriť ich emócie spôsobom, ktorýzjednocuje to, čo si myslia a to, čo cítia.” (N.Koch)

Poruchy príjmu potravy veľmi úzko súvisia s odpojením od vlastných emócii a od tela, ktorésa stáva nepriateľom tak ako jedlo. Počas terapeutických stretnutí budeme pracovať naobnovovaní vzťahu so svojim vlastným telom a postupne budeme odkrývať príbehy, ktoréukrýva, tak aby už viac nemuseli ostať skryté. Cez telo, pohyb a tanec sa môže započaťozdravný proces duše.

Skupinu povedú tanečno-pohybové terapeutky so skúsenosťou s klientami s poruchamipríjmu potravy:

Lucia Šuplatová (psychologička, tanečno-pohybová terapeutka)

Magdaléna Takáčová (tanečno-pohybová terapeutka, lektorka)

Obe terapeutky majú ukončený 4ročný výcvik tanečno-pohybovej terapie v Českejrepublike a sú členkami TANTER (Česká asociácia Tanečno-pohybovej Terapie)

Praktické informácie:

Ide o čiastočne otvorenú skupinu s kapacitou 12 klientov. Prvé dve stretnutia sú otvorené,
po nich sa skupina uzatvorí.

Predpokladaný začiatok Marec/Apríl 2022 (podľa naplnenia skupiny) a trvanie Jún 2022

Cena: Vďaka finančnej podpore klient dopláca iba 5 EUR/sedenie

Viac informácii a registrácia na info@4artstherapy.com alebo na 0911 453 111

Comments are closed.