IMG_9335-2

POHYBOVÁ TERAPIE PRO PRACOVNÍKY POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Termín kurzu: 19. 10. — 21. 10. 2020 

Čas začátku: 09:00 

Cena kurzu: 4050 Kč

Délka kurzu: 20 hodin

Kapacita: 10 míst

Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 5, 60200 Brno – Podaná kavárna 

Akreditace MPSV: A2018/0657-SP/PC/VP 

Akreditace MŠMT: 8797/2019-2-406 

Lektoři: Mgr. Olga Šustrová

Cílové skupiny: Akreditace MPSV pro – sociální pracovníci v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně pracovníků na úřadech); pracovníci v sociálních službách v oblasti sociální prevence, sociální péče a sociálního poradenství (včetně neformálních pečovatelů) Akreditace MŠMT: speciální pedagogové, psychologové

Kurz je zaměřený na seznámení se základy dvou metod pohybové terapie – tanečně pohybové a koncentrativně pohybové terapie. Stěžejní část kurzu je tvořena sebezkušenostními praktickými cvičeními, která jsou doprovázena reflexí a teoretickým výkladem.

Kurz je určen pro pracovníky pomáhající profesí s cílem seznámení se s uplatněním pohybové terapie při práci s různými cílovými skupinami. Pohybová terapie vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah. Tělo je využíváno jako expresivní prostředek s jasným vztahem k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům. Jedním z cílů taneční a pohybové terapie je najít tento vztah a porozumět mu.

Více informací a přihlášky zde: https://ies.podaneruce.cz/kurzy/pohybova-terapie-pro-pracovniky-pomahajicich-profesi/

Comments are closed.