U_2690

LEKTOR TANEČNĚ-POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DĚTI SE ZAMĚŘENÍM NA PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZVOJ

KVĚTEN-ZÁŘÍ 2023

VZDĚLÁVACÍ A SEBEROZVOJOVÝ KURZ S AKREDITACÍ MŠMT (vyřizuje se) A MPSV

Cyklus 5-ti víkendů se zaměřuje na základní témata práce s dětmi ve věku 5-13 let v kontextu práce s tělem, pohybem a tancem. Využívá přitom především metody tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, ale i sociálního cirkusu, hudby a rytmizace. Kurz poskytuje obecný teoretický background, nicméně je koncipován maximálně prakticky a sebezkušenostně. Naším cílem je, aby účastníci získali velké množství praktických cvičení a zároveň také dostatek inspirace pro jejich samostatné variování a rozvíjení. Z tohoto důvodu je sebezkušenost důležitou součástí kurzu, kdy ukotvení ve vlastním těle a porozumění svým pohybovým obsahům považujeme za elementární dovednosti každého pohybového lektora.

Absolventi by měli být schopni samostatně vést tanečně-pohybové aktivity zaměřené na psychosociální rozvoj dětí ve věku 5-13 let v rámci programů v MŠ či ZŠ, v nízkoprahových klubech, v pobytových zařízeních i v rámci volnočasových aktivit.

Kurz je určený pedagogům MŠ a ZŠ, pomáhajícím profesím, zaměřujícím se na práci s dětmi, lektorům pohybových kroužků a studentům těchto oborů. Je otevřen i zájemcům mimo obor, zde je však podmínkou alespoň předchozí zkušenost s prací s dětmi nebo absolvování krátkodobého kurzu zaměřeného na tuto tématiku.

Kurz probíhá v pěti víkendových blocích – vždy v PÁTKY od 17:30 do 20:00, SOBOTY 10:00-17:30 a NEDĚLE 9:00-16:30. Pro kurz jako celek vyřizujeme akreditaci MŠMT. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechny víkendy a zakončit kurz vlastní prezentací. Tři bloky mají samostatnou akreditaci MPSV a účastnici pro ně zvlášť dostanou osvědčení po jejich absolvování.  Není možné se hlásit pouze na jednotlivé víkendy.

PROGRAM KURZU: 

26.-28.5. PÁ+SO: Úvod do tanečně-pohybové terapie a terapeutického tance, specifika cílové skupiny i vlastní ukotvení v těle a pohybu, sebezkušenost (A.Chládková, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Metodické postupy práce s dětmi, využití Labanovy analýzy pohybu, zásobník her a jak je obměňovat (J. Mozorová)

9.-11.6. PÁ+SO: Tanečně-pohybové aktivity s terapeutickým přesahem, říkadla a písničky (M. Janů, sobotní blok má akreditaci MPSV) NE: Body music jako neverbální nástroj lektora, využití rytmických nástrojů (J. Bouda)

21.-23.7. : Pohybové aktivity v přírodě (A.Chládková), SO+NE: Sociální cirkus (J. Jonáková, Cirqueon)

srpen: PÁ+SO: Skupinová dynamika a struktura pohybové lekce, využití hudby a pomůcek, improvizace a práce s tématem (A. Chládková) NE: Využití tanečně-pohybových aktivit pro rozvoj dětí s hendikepem (J. Mozorová, akreditace MPSV)

září: PÁ-NE: Prezentace vlasních modelových lekcí se zpětnou vazbou (A.Chládková, J.Mozorová)

Přihlášky zde: http://www.moveart.cz/vzdelavani/lektor-tanecne-pohybovych-aktivit-pro-deti/

Comments are closed.