329975365_761216351659142_6970183682299933100_n

KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC

ZÁŘÍ 2023-DUBEN 2024 Brno

Kurz je určen lidem, kteří pracují se skupinami či jednotlivci v pohybu, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům či pomáhajícím profesím se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ale otevřen i studentům a dalším zájemcům o toto téma.

Kurz má celkem 8 víkendů. Je určen komukoli, kdo se chce dovědět více o taneční terapii, terapeutickém tanci a dalších cestách využívání pohybu při práci se skupinou, ale i sebou samým. Hlavním cílem kurzu je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Kurz je „rautem“, kde můžete ochutnat trochu od různých pohybově-terapeutických přístupů, okusit přístupy různých lektorů. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický. Páteční večer je vždy věnován pohybovému workshopu, v sobotu a neděli se věnujeme konkrétnímu tématu prakticky i teoreticky.

Kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků prezentuje modelovou lekci pro vybranou cílovou skupinu v délce cca 45 minut. Účastníci tak budou mít možnost si v bezpečném prostoru vyzkoušet vedení pohybové lekce a dostat (laskavou) zpětnou vazbu.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00. 

Tento kurz není terapeutickým výcvikem! Pokud budete chtít po absolvování kurzu pokračovat dál, rádi vám poskytneme kontakty na instituce nabízející dlouhodobé profesní vzdělání v daných směrech.

Kurz je určený jedincům, kteří aktuálně neřeší vážnějsí neurotické či psychotické potíže. Účastníci jsou sami zodpovědní za své psychosomatické zdraví!

Výstupem je osvědčení MoveArt (při zameškání max.2 víkendů). Několik bloků má akreditace MPSV či MŠMT a budou pro ně vydána samostatná osvědčení.

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU odešlete přihlášku z webu+ pošlete krátký mail, ve kterém popište svou motivaci k účasti v kurzu, co od kurzu očekáváte a jak byste znalosti v něm získané chtěli využít ve své praxi. Mail pošlete na moveart.brno@gmail.com. 

PROGRAM KURZU 2023-24: 

15.-17.9. PÁ: Úvodní pohybový workshop (A.Chládková), SO+NE: Úvod do tanečně pohybové terapie, vymezení vůči dalším oborům, historie, sebezkušenost, metody terapeutické práce (A.Chládková, O.Šustrová) – sobotní blok má akreditaci MPSV

13.-15.10.: PÁ: Africký tanec jako nejstarší výrazová forma (A.Chládková), SO+NE: Terapeutický tanec napříč světovými kulturami (J.Dosedlová)

10.-12.11.: PÁ: Kontaktní improvizace (K.Hanzlíková), SO: Využití tančně-pohybových aktivit při práci s lidmi s hendikepem (J.Mozorová), NE: Metody sebehygienny v tanci a pohybu (O.Šustrová) – sobotní a nedělní bloky mají akreditaci MPSV 

8.-10.12.: PÁ: Skupinová pohybová improvizace a její variace (A.Chládková), SO: Skupinová dynamika, struktura lekce, využití pomůcek a hudby při práci se skupinou (A.Chládková), NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj lektora (J.Bouda) – nedělní blok má akreditaci MPSV a MŠMT

leden: PÁ: Medicína v tanci (A.Chládková), SO+NE: Úvod do Labanovy analýzy pohybu (R.Milgrom)

únor: PÁ: Dech (A.Tvarůžková), SO+NE: Psychosomatika (K.Čížková)

březen: PÁ: Vývojové pohybové vzorce v práci s tělem (E.Kianičková) , SO+NE: Autentický pohyb a aktivní imaginace v pohybu (A.Chládková)

5.-7.4.: Závěrečný víkend, prezentace vlastních modelových lekcí (A.Chládková)        

Další informace a možnost přihlášení zde: http://www.moveart.cz/terapeutickytanec/

Comments are closed.