324502335_587913769779071_988235552874158296_n

Kreativní terapeutický tanec

ZÁŘÍ 2024-DUBEN 2025

Pořádá: Moveart Alena Bouda Chládková

Kde: Studio Tlukot, Brno

Kurz pro rozvoj osobnostních, lektorských a terapeutických kvalit v rozsahu 144 výukových hodin  (8. ročník)

PROGRAM KURZU 2024-25: 

20.-22.9. PÁ: Seznámení skupiny verbálně i v pohybu, nastavení individuálních cílů (A.Chládková), SO+NE: Úvod do tanečně pohybové terapie, vymezení vůči dalším oborům, historie, sebezkušenost, metody terapeutické práce, pozorování pohybu (A.Chládková, J.Mozorová) – sobotní blok má akreditaci MPSV

11.-13.10.: PÁ: Africký tanec jako nejstarší výrazová forma – workshop za doprovodu živých bubeníků (A.Chládková), SO+NE: Terapeutický tanec napříč světovými kulturami, pracktické ukázky pohybových rituálů (J.Dosedlová)

15.-17.11.: PÁ+SO: Dance Ability – inkluzivní metoda, zaměřená na kreativní taneční improvizaci i choreografický proces (J.Mozorová), NE: Využití tančně-pohybových aktivit při práci s lidmi s hendikepem (J.Mozorová) – nedělní blok má akreditaci MPSV

6.-8.12.: PÁ: Sebezkušenostní pohybový workshop TEMNOTA (A.Chládková), SO: Skupinová dynamika, struktura lekce, využití pomůcek a hudby při práci se skupinou (A.Chládková), NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj lektora (J.Bouda) – nedělní blok má akreditaci MPSV a MŠMT

10.-12.1.: PÁ+SO: Medicína v tanci a Psychosomatika (A.Chládková), NE: Psychohygiena v praxi (J.Dosedlová)

21.-23.2.: PÁ: Vývojové pohybové vzorce v práci s tělem (E.Kianičková), SO+NE: Úvod do Labanovy analýzy pohybu a pohybových vzorců (R.Milgrom)

28.-30.3.: PÁ: Dech (E.Kianičková) , SO+NE: Úvod do autentického pohybu a aktivní imaginace v pohybu, umění pozorovat a vidět druhého v pohybovém procesu (A.Chládková)

11.-13.4.: Závěrečný víkend, prezentace vlastních modelových lekcí (A.Chládková)   

Kurz je určen lidem, kteří pracují (nebo se chystají pracovat) se skupinami či jednotlivci, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům, tanečníkům či pomáhajícím profesím se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ideální pro ty, kdo se chtějí dovědět více o taneční terapii, terapeutickém tanci a dalších cestách využívání pohybu při práci se skupinou, ale i sebou samým. Je otevřen i studentům a dalším zájemcům o toto téma.

Kurz má celkem 8 víkendů. Jeho hlavním cílem je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Kurz je „rautem“, kde můžete ochutnat trochu od různých pohybově-terapeutických přístupů, okusit přístupy několika lektorů. To vše ale ve smysluplném celku, který by měl vést k postupnému rozšíření vaší vnímavosti i kultivaci vlastního pohybu. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický, s důrazem na to, že ambice věnovat se ostatním lidem v jakémkoli terapeutickém procesuvede nutně přes intenzivní práci se sebou a vlastní sebezkušenost (která v tomto směru nikdy nemůže být „dokončena“). 

Kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků prezentuje modelovou lekci pro vybranou cílovou skupinu v délce cca 45 minut. Účastníci tak budou mít možnost si v bezpečném prostoru vyzkoušet vedení pohybové lekce a dostat (laskavou) zpětnou vazbu.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00.

Kurz vás opravňuje k: samostatnému vedení vlastních skupinových či individuálních lekcí kreativního a/nebo terapeutického tance, k využívání prvků tanečně-pohybové terapie ve své praxi

Kurz vás neopravňuje k: samostatnému výkonu profese tanečně-pohybového terapeuta (pro výkon této profese musíte absolvovat standardní psychoterapeutický výcvik v délce 4 let. Více na www.tanter.cz)

Kurz je určený jedincům, kteří aktuálně neřeší vážnějsí neurotické či psychotické potíže. Účastníci jsou sami zodpovědní za své psychosomatické zdraví!

Výstupem je osvědčení MoveArt (při zameškání max.2 víkendů). Několik bloků má akreditace MPSV a MŠMT a budou pro ně vydána samostatná osvědčení (lze proplatit zaměstnavatelem v rámci dalšího povinného vzdělávání pomáhajících profesí).

PRO PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU odešlete přihlášku níže + pošlete krátký mail, ve kterém popište svou motivaci k účasti v kurzu (včetně případné dosavadní vlastní praxe), co od kurzu očekáváte a jak byste znalosti v něm získané chtěli využít. Mail pošlete na moveart.brno@gmail.com. Pokud si svým přihlášením nejste jistí, je možné si zavolat a ujasnit vzájemná očekávání (775 248 233)

Více informací a přihlášení: https://www.moveart.cz/kreativni-terapeuticky-tanec/

Comments are closed.