14646530691914256495

KREATIVNÍ TERAPEUTICKÝ TANEC

ZÁŘÍ 2024-DUBEN 2025

Studio Tlukot, Brno

Kurz pro rozvoj osobnostních, lektorských a terapeutických kvalit v rozsahu 144 výukových hodin  (8. ročník)

Kurz je určen lidem, kteří pracují (nebo se chystají pracovat) se skupinami či jednotlivci, a to v kreativním či terapeutickém procesu. Je určen lektorům, tanečníkům či pomáhajícím profesím se zájmem se dále rozvíjet, inspirovat, dozvědět se více o možnostech práce s tělem a přesahu do terapeutické roviny. Je ideální pro ty, kdo se chtějí dovědět více o taneční terapii, terapeutickém tanci a dalších cestách využívání pohybu při práci se skupinou, ale i sebou samým. Je otevřen i studentům a dalším zájemcům o toto téma.

Kurz má celkem 8 víkendů. Jeho hlavním cílem je podpořit tvořivý potenciál účastníků a ukázat, jakými způsoby lze pracovat s tancem a pohybem jinak, než v rámci konkrétní taneční formy. Kurz je „rautem“, kde můžete ochutnat trochu od různých pohybově-terapeutických přístupů, okusit přístupy několika lektorů. To vše ale ve smysluplném celku, který by měl vést k postupnému rozšíření vaší vnímavosti i kultivaci vlastního pohybu. Účastníci budou rozvíjet schopnost vnímat pohybové lekce jako proces, který má svou dynamiku. Rozvinou schopnost improvizovat, variovat a obracet se k vlastní kreativitě jako nevyčerpatelné studnici inspirace. Kurz je maximálně praktický, s důrazem na to, že ambice věnovat se ostatním lidem v jakémkoli terapeutickém procesuvede nutně přes intenzivní práci se sebou a vlastní sebezkušenost (která v tomto směru nikdy nemůže být „dokončena“). 

Kurz je zakončen praktickým víkendem, kdy každý z účastníků prezentuje modelovou lekci pro vybranou cílovou skupinu v délce cca 45 minut. Účastníci tak budou mít možnost si v bezpečném prostoru vyzkoušet vedení pohybové lekce a dostat (laskavou) zpětnou vazbu.

Časový harmonogram je: pátky 17:30-20:00, soboty 10:00-17:30, neděle 9:00-16:00.

PROGRAM KURZU 2024-25: 

20.-22.9. PÁ: Seznámení skupiny verbálně i v pohybu, nastavení individuálních cílů (A.Chládková), SO+NE: Úvod do tanečně pohybové terapie, vymezení vůči dalším oborům, historie, sebezkušenost, metody terapeutické práce, pozorování pohybu (A.Chládková, J.Mozorová) – sobotní blok má akreditaci MPSV

11.-13.10.: PÁ: Africký tanec jako nejstarší výrazová forma – workshop za doprovodu živých bubeníků (A.Chládková), SO+NE: Terapeutický tanec napříč světovými kulturami, pracktické ukázky pohybových rituálů (J.Dosedlová)

listopad: PÁ+SO: Dance Ability – inkluzivní metoda, zaměřená na kreativní taneční improvizaci i choreografický proces (J.Mozorová), NE: Využití tančně-pohybových aktivit při práci s lidmi s hendikepem (J.Mozorová) – nedělní blok má akreditaci MPSV

6.-8.12.: PÁ: Sebezkušenostní pohybový workshop TEMNOTA (A.Chládková), SO: Skupinová dynamika, struktura lekce, využití pomůcek a hudby při práci se skupinou (A.Chládková), NE: Body music a využití rytmiky jako neverbální nástroj lektora (J.Bouda) – nedělní blok má akreditaci MPSV a MŠMT

10.-12.1.: PÁ+SO: Medicína v tanci a Psychosomatika (A.Chládková), NE: Psychohygiena v praxi (J.Dosedlová)

21.-23.2.: PÁ: Vývojové pohybové vzorce v práci s tělem (E.Kianičková), SO+NE: Úvod do Labanovy analýzy pohybu a pohybových vzorců (R.Milgrom)

14.-16.3.: PÁ: Dech (E.Kianičková) , SO+NE: Úvod do autentického pohybu a aktivní imaginace v pohybu, umění pozorovat a vidět druhého v pohybovém procesu (A.Chládková)

11.-13.4.: Závěrečný víkend, prezentace vlastních modelových lekcí (A.Chládková)   

Více informací a přihlášení : https://www.moveart.cz/kreativni-terapeuticky-tanec/

Comments are closed.