438160875_411500445101515_4502414204016586523_n

Kreativní tanec a muzikoterapie – kurz

Kreativní tanec a muzikoterapie (64h)
– 4 víkendy naplněné živým a inspirativním setkáním s tancem a hudbou.

Kde: MŠ Sulanského, Praha – Háje

Lektorky: Klára Čížková, Anna Neuwirthová

Termíny:

1) 28. – 29.9.- Exprese: tělem, hlasem, hudbou (16h)
2) 19.- 20.10.- Prostor osobní/společný: jak tvořit propojení (16h)
3) 16. – 17.11.- Hravost a tvorba: umění improvizace (16h)
4) 7. – 8.12. – Praxe: Specifika práce se skupinou a jednotlivci (16h)

— uzavřená skupina —

Kurz má garanci Asociace tanečně a pohybové terapie ČR (TANTER) a Muzikoterapeutické asociace ČR (CZMTA).

Kurz kreativní terapeutický tanec a muzikoterapie je středně dlouhý kurz, určený pedagogům, psychologům, terapeutům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí, kteří potřebují rozšířit spektrum svých kompetencí v práci se skupinou i jednotlivci a chtějí do své výbavy zařadit prvky tanečně pohybové terapie a muzikoterapie. Čtyři víkendová setkání v uzavřené skupině jsou zaměřená na tématické okruhy, které jsou představeny nejen z hlediska každé z terapeutických modalit, ale také z hlediska možnosti jejich propojení v rámci obohacení terapeutické, pedagogické a jiné praxe. Kurz je propojením praktických dovedností a technik, které vycházejí z teoretického zázemí obou přístupů.

O lektorkách:
Mgr. Klára Čížková
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK, výcvik v tanečně pohybové terapii pod záštitou American Association of Dance Movement Therapy, a výcvik v hlubinně-dynamické psychoterapii Rafael Institutu se specifickým zaměřením na problematiku psychotraumatu. V současné době pracuje v Centru komplexní péče Roseta s klienty s psychosomatickým onemocněním, kde propojuje verbální terapii s tanečně pohybovou terapií a prací se sny. Publikuje v oblasti tanečně pohybové terapie. Je zakladatelkou a ředitelkou Moving Self Institutu, z.ú, kde vyučuje v
dlouhodobém výcvikovém programu tanečně pohybové terapie. Svou zálibu v taneční a hudební improvizaci realizuje s přáteli a kolegy v projektu Taneční piknik, jehož je autorkou.

Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D.
Psychoterapeutka a muzikoterapeutka vychází z hlubinné práce podle principů analytické psychologie C.G.Junga. Má svou soukromou praxi, vedle které působí také v Centru Be Balanced nebo na klinice Tulsia Psychosomatika v Praze. Jako muzikoterapeutka pracuje individuální i skupinovou formou, kde aktivně zapojuje tvůrčí potenciál klientů v hudebním kontextu s využitím imaginace, hraní rolí apod. Působí jako lektorka v magisterském studijním programu muzikoterapie na Palackého Univerzitě v Olomouci. Vede program celoživotního vzdělávání s názvem Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje na Ostravské univerzitě. Svou zálibu v hudbě a improvizaci realizuje při spolupráci na různých projektech.

Přihlašování: moving.self.institut@gmail.com nebo muzikoterapeutka@gmail.com

Stránka akce na FB: https://www.facebook.com/events/971431750861391

Comments are closed.