159268822_110689024420707_6006797695964851398_o

Kreativita a vnitřní zdroje v těle

16. – 17. 10. 2021

Radana Syrovátková, Klára Čížková

Sebezkušenostní workshop vám umožní prožít a poznat, jak je propojeno vnímání těla a pohyb s emocemi, vnitřním prožíváním, kreativitou, a možností o sebe pečovat. Zaměříme se na pohyb/tanec jako prostředek sebevyjádření, na rozdíl mezi myšlením a vnímáním, a budeme mapovat tělo v pohybu jako prostředek komunikace, zdroj podpory a tvořivosti. V pohybové improvizaci budeme hledat pohybové vzorce, ve kterých se cítíme komfortně a ke kterým se můžeme vracet. V rámci workshopu se seznámíme se základními principy tanečně pohybové terapie.Workshop je určen zejména zájemcům o čtyřletý výcvikový program v tanečně pohybové terapii. Hodinové dotace výcviku a vstupní požadavky do výcviku vycházejí ze standardů vzdělávání Tanter – Asociace tanečně pohybové terapie – www.tanter.cz v souladu s požadavky Evropské asociace tanečně pohybové terapie.Další informace o výcviku ns movingselfinstitut@gmail.comWorkshop je otevřen i ostatním pracovníkům z oblasti pomáhajících profesí, kteří využívají nebo by chtěli využívat tanec a pohyb ve své práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, a všem, kteří mají chuť vnímat své tělo a tančit.
Časový rozvrh:
sobota 9:00-18:00 h,
neděle 9:00-13:30 h
Místo konání: Husův dům, Jungmannova 22/9, 110 00 Praha Nové MěstoCena: 2500,- Kč
Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email moving.self.institut@gmail.com
Pro registraci je třeba uhradit zálohu 1000 Kč na účet č. 276100790/0300

Comments are closed.