rena

Autentický pohyb

únor – duben (10 setkání)

duben – červen (10 setkání)

pro uzavřenou skupinu vždy ve čtvrtek 17.30 – 19.15 h

Auentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness – všímavosti. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Proces probíhá se zavřenýma očima, kdy tělo promlouvá v přítomném okamžiku.. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka a učíme se pak verbálně reflektovat, co přišlo během procesu. Proces je hluboce transformativní, jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě zpracovávají. Autentický pohyb může být cestou proti vyhoření , k léčení traumatu, k řešení vztahů, důvěry, sebepojetí a k budování vlastní autonymity.

Facilituje Rena Milgrom, CMA, RSME (česky i anglicky)

přihlášky: www.dancelab.cz

Comments are closed.