Rena-AM

AUTENTICKÝ POHYB (Authentic Movement)

Vždy ve čtvrtek 17:15 – 19:15, Dancelab Praha 

Uzavřená skupina: max 8-10 účastníků  od 13.10. do 15.12. 2022

úvodní setkání 8 + 15. září 2022

Autentický pohyb je specifická disciplína v oblasti tanečně-pohybové terapie a praxe Mindfullness. Pohybová meditace zaměřená do nitra, kde nasloucháme svému tělu a impulzům, které přicházejí. Dovolujeme pak, aby se pohyb spontánně odvíjel. Tělo promlouvá v přítomném okamžiku. Proces probíhá se zavřenýma očima a odvíjí se aktivně formou imaginace a expresivity s účastí svědka. Učíme se kultivovat vědomou pozornost jak toho, kdo se pohybuje, tak aktivního svědka. Autentický pohyb vychází jednak z konceptu jungiánské aktivní imaginace, tak z buddhistické psychologie a praktikuje se po celém světě. Proces je hluboce transformativní a jeho praktikování vynáší na povrch nevědomé procesy, které se následně vědomě verbálně zpracovávají.

Pro koho je Autentický pohyb určen? ….. právě pro Tebe, chceš-li se setkat sám(a) se sebou, nalézat otázky, témata, předsudky a zažité vzorce. Autentický pohyb je  cestou k vlastní důvěře, sebepojetí, k vlastní autonymitě, ale také cestou proti vyhoření, zpracovávání traumatu, a celkovému wellbeingu.
Facilituje Rena Milgrom – Tanečně-pohybová terapeutka, CMA, RSME (česky i anglicky)

Comments are closed.