Výcviky

V současné době běží dva výcviky. Jeden vede Radana Syrovátková a Klára Čížková pod institutem Moving Self s předpokládaným ukončením v r. 2021. Druhý výcvik v tanečně pohybové terapii s vedoucími Andreou Nundy Malou a Janou Špinarovou Dusbábkovou je v běhu do r. 2023. Další výcviky v ČR budou otevírány až po ukončení právě probíhajících.