TANTER na Facebooku

Odkazy

Zde naleznete odkazy na české i zahraniční organizace zabývající se tanečně pohybovou terapií, nebo organizace nabízející kurzy, workshopy či semináře v TPT a dalších kreativních terapiích a dále odkazy na organizace zabývající příbuznými oblastmi (analýza pohybu, muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, psychosomatika).

Věříme, že Vám náš výběr odkazů na kvalitní organizace a kvalifikované odborníky usnadní orientaci nejen na poli tanečně pohybové terapie, ale i dalších kreativních (expresivních) terapií. Budete-li i přesto nad něčím váhat, neváhejte se na nás obrátit, určitě zde není vše… Budeme- li vědět, rádi odpovíme.
Kontakty na TP terapeuty, včetně označení získané kvalifikace, naleznete v horní liště pod odkazem NAJÍT.

SEZNAM ODKAZŮ:

 • www.arttherapies.cz – webové stránky mezinárodní konference Space for art therapies
 • www.expresivniterapie.cz – webové stránky projektu Expresivní terapeutické metody – cesta ke změně v institucionální výchově
 • www.tanztherapie-zentrum.de – Europaeisches Zentrum fuer Tanztherapie (Evropské centrum pro taneční terapii)
 • www.btd-tanztherapie.de – Berufsverband der TanztherapeutInnen Deutschlands (Německý profesní spolek tanečních terapeutů a terapeutek)
 • www.labanbratislava.sk – Labanův ateliér Bratislava
 • www.limsonline.org – Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, New York
 • www.suzitortora.com – webové stránky známé a uznávané specialistky na TPT dětí Dr. Suzi Tortory, BC-DMT
 • www.dancetherapy.cz – webové stránky Andrey Malé, RDMP (plně kvalifikovaná taneční terapeutka)
 • www.syrovatkova.cz – webové stránky MUDr. Radany Syrovátkové, BC-DMT (plně kvalifikovaná taneční terapeutka)
 • www.expresivniterapie.org – webové stránky Jany Špinarové Dusbábkové, BC-DMT (plně kvalifikovaná taneční terapeutka)
 • www.dancelab.cz – webové stránky Reny Milgrom (taneční terapeutka ve výcviku)
 • www.kurzyboa.cz – Vzdělávací agentura BOA Mgr. Aleny Chládkové (taneční terapeutka ve výcviku), kurzy krativních terapií v Brně.
 • www.creatis.cz – Vzdělávací centrum, nabízející vedle kreativních dílen i vzdělávací kurzy v oblasti kreativních terapií
 • www.musictherapy.cz – Muzikoterapeutická asociace ČR
 • www.arteterapie.cz – Česká arteterapeutická asociace
 • www.adcr.cz – Asociace dramaterapeutů ČR
 • www.lirtaps.cz – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny