o_smrti_a_jinych_koncich

O smrti a jiných koncích skrze tělo a prožitek

  • sobota+neděle 31. 10. – 1. 11. 2020, 10.00-18.00
  • Cena: 2290,- Kč / při úhradě do 31.8. 2020 1990,- Kč
  • lektor: Veronika Sequensová

Aby mohl vzniknout prostor pro něco nového, je třeba se plně a do hloubky vypořádat s tím, co jsme žili doposud. Pojďme se sejít s tématem, které je stále opředené mnoha tabu a neporozuměním, pro mnohé neuchopitelné. KONEC. Jak vám to zní a rezonuje v těle? A co slovo SMRT? Co se vám objeví před očima a v těle ve spojitosti s tématem konečnosti? Pojďme na to skrze naše tělo. Zveme vás k setkání, kde se budeme učit vnímat konec jako proces, který probíhá nejen v našich myslích a srdcích, ale také v našich tělech, jejichž reakce nám odpoví na všechny naše otázky, které mysl zatím nedokázala zpracovat.

CO NÁS ČEKÁ? Práce s pohybem a prostorem, techniky zaměřené na tělo a prožitek, práce s vnitřním časováním a časovou osou, práce s obrazy a s imaginací, rituál ukončování, verbální sdílení a povídání.

CÍLEM WORKSHOPU je ukotvit v těle prožitek, že konec není bod na časové přímce, ale proces, který má vlastní dynamiku a aby mohl být zcela završen, potřebuje určitý čas a naši vědomou pozornost. Během víkendu budeme v atmosféře vzájemné podpory nahlížet, v jakém stavu jsou naše vlastní procesy ukončování a učit se vytvářet sami v sobě a pro sebe prostor pro zdravé konce – konce čehokoli, na čem nám záleželo či záleží, neboť máme-li v dané věci srdce, jsme s tím určitým způsobem emocionálně a energeticky propojeni. Toto spojení nás váže k naší minulosti a může způsobovat naši neschopnost pohnout se dále z místa, dokud jej vědomě neuzavřeme – dokud se neoddělíme.

Přijďte skrze tělo zažít konec respektující vaše tempo a potřeby a zjistit, jak takový přístup sami k sobě můžete přenést do svého běžného života.

KDY: v sobotu a neděli 31. 10. – 1. 11. 2020, 10.00-18.00 (13-14.30 pauza na oběd)

PRO KOHO: vhodné pro všechny muže i ženy, se zájmem o dané téma a otevřeností ke sebezkušenostním technikám, bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Pokud máte akutní psychické obtíže, nebo užíváte léky ovlivňující váš psychický stav, konzultujte prosím předem vaši účast na workshopu s lektorem!

CENA: 2 290,- Kč/ celý wokrshop !PŘI ÚHRADĚ DO 31.8. CENA 1990,- Kč.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

PRO REZERVACI místa ve skupině je nutné provést platbu předem převodem na účet číslo 1630144046/3030, nejpozději do 7 dní od přihlášení. Pokud neobdržíme vaši platbu ve výše uvedeném termínu, může být v případě obsazení kapacity workshopu vaše místo postoupeno dalším zájemcům. Maximální kapacita skupiny je 12 účastníků.

VERONIKA SEQUENSOVÁ je tanečně pohybová terapeutka (absolventka čtyřletého psychoterapeutického výcviku), průvodkyně na cestě sebepoznáním skrze vědomou práci s vlastním tělem. Dlouhodobě se zabývá studiem různých systémů práce s tělem a s prouděním energie v těle. Má 5 let praxe s vedením terapeutických a seberozvojových skupin, od roku 2004 působí jako lektorka tance, choreografka a tanečnice.

Více o tanečně pohybové terapii se dozvíte v tomto rozhovoru s Veronikou Sequensovou

Storno podmínky: Platba je vratná v plné výši nejpozději do 16.10.2020 večtně. Při zrušení vaší účasti do 23.10.2020 vám bude účtován storno poplatek 1 000,- Kč. Při pozdějším zrušení účasti je platba nevratná – storno poplatek je roven 100 % ceny workshopu. Pokud jste přihlášeni a workshopu se nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. V případě zrušení události z důvodu vyšší moci (vyšší veřejný zájem, karanténa, atd.), se uskuteční událost v nejbližším možném náhradním termínu. V případě, že účastník navržený náhradní termín nemůže, obdrží voucher v hodnotě uhrazené částky za workshop. Uhrazená platba se nevrací.

Více info: veronika@artual.cz nebo 601 342 974

Comments are closed.