TANTER na Facebooku

Rada TANTER®

Předsedkyně: Mgr. Martina Vávrová
Místopředsedkyně: Mgr. Olga Šustrová
Pokladníka: Ing. Hana Hledíková
Koordinátorka pro členskou základnu: MUDr. Petra Steyerová
Delegátka EADMT: Mgr. Marta Lebedová