TANTER na Facebooku

Kdo jsme, stanovy

Česká asociace taneční a pohybové terapie TANTER je nezisková organizace, která byla založena v roce 2002.
Našim posláním je podporovat rozvoj tohoto oboru v České republice v souladu s evropskými a světovými standardy vzdělávání a praxe v TPT. V tomto navazujeme např. na ADTA (American Dance Therapy Association), ADMP UK (Association for Dance Movement Psychotherapy United Kingdom), BTD e.V. (Berufsverband der TanztherapeutInnen Deutschlands). Jsme členy EADMT (European Association Dance Movement Therapy).
Smyslem těchto standardů je především minimalizace rizika poškození či (re-)traumatizace klientů/pacientů nekvalifikovaným výkonem profese. Taneční pohybová terapie je formou psychoterapie s prokázanou střední až vysokou účinností (Ritter & Low, 1996; Cruz & Sabers, 1997). Nevíc tanec jakožto umělecký prostředek usnadňuje prolomení obranných mechanismů. Tím je také takovéto riziko potenciálně vyšší.
Pro naplnění našeho poslání především:

  • podporujeme vzdělávání a profesní rozvoj tanečních terapeutů (pořádání workshopů, výcviků, konferencí)
  • podporujeme komunikaci mezi tanečními terapeuty navzájem (pořádání supervizí, intervizí)
  • informujeme odborníky příbuzných oborů, laickou veřejnost a instituce o taneční pohybové terapii za účelem zvýšení všeobecného povědomí o roli, významu a přínosech taneční pohybové terapie (vydáváním periodických i neperiodických materiálů, přispíváním do odborných periodik)
  • spolupracujeme s dalšími asociacemi taneční pohybové terapie (zejména ADTA a asociace sdružené v EADMT) a s asociacemi spřízněných oborů v ČR (ČAA, CZMTA, ADCR).

Stanovy naší asociace jsou k dispozici zde: Stanovy_TANTER .