TANTER na Facebooku

Knihovna

Kontakt knihovník TANTER®: Iveta Zedková, email: zedkova_iveta@yahoo.com

Adresa knihovny: Kettnerova 22, 155 00, Praha 5

Otevírací doba: po domluvě dle časových možností knihovnice ☺

Seznam položek: na vyžádání u knihovnice.

ŘÁD KNIHOVNY
Poplatky

  • členové TANTER® a frekventanti výcviku TANTER® zdarma
  • pro nečleny TANTER® zapůjčení proti vratné záloze 200,- Kč
  • jednorázově možno půjčit max. 15 článků, 3 knihy/časopisy

Lhůty

  • výpůjční doba: 1 měsíc, možno prodloužit max. o 2 měsíce (celkem na 3 měsíce)

Poškození, ztráta

  • nutná náhrada škody, nejlépe ve věcné podobě (zajištění stejné položky pro knihovnu)