TANTER na Facebooku

Workshopy TPT

TANTER® – Asociace tanečně pohybové terapie ČR

pořádá workshop

 
 

TANEČNÍ POHYBOVÁ TERAPIE

Improvizace a hra v pohybu

11. – 13. 4. 2014

   Klára Čížková, Michal Turek

Co je vlastně improvizace v pohybu? Jak tuto schopnost můžeme využít v tvorbě nebo v terapii? V sebezkušenostním semináři, který povede taneční terapeutka Klára Čížková a hudebník Michal Turek si  vyzkoušíme, co nám umožňuje volný a autentický projev v hudební a taneční improvizaci, pokusíme se všímat si a zaznamenávat, co se děje v nás a okolo nás, vnímat sebe a vyladit se tak, abychom mohli reagovat v situaci tady a teď, vést společný dialog či tvořit.

Workshop je určen především pracovníkům z oblasti pomáhajících profesí, kteří využívají nebo by chtěli využívat tanec a pohyb ve své práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, dále tanečním pedagogům, fyzioterapeutům a všem, kteří mají chuť vnímat své tělo a tančit.

 

Mgr. Klára Čížková, je taneční terapeutka a psycholožka. Věnuje se práci s lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta), pracovala také s lidmi po poranění mozku, s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra. Zabývá se antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na pražské HAMU, a FF UP v Olomouci. Je bývalou předsedkyní TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie (2007 – 2011). V současnosti je delegátkou TANTER v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

 


MT007Michal Turek
je všestranný zpěvák a multiinstrumentalista. V posledních několika letech kromě samostatných projektů spolupracoval s mnoha vynikajícími muzikanty, divadelníky, výtvarníky a tanečníky v Čechách i za hranicemi, působí jako učitel od nejmenších po největší, vytvořil hudbu k několika dokumentům režiséra Tomáše Škrdlanta, podílí se na akcích pražské asistence.os, prosazující sociálně laděnou politiku pro lidi s postižením a má rád přírodu…

 
 
 

Workshop je součástí série 3 na sebe navazujících workshopů mapující metody a principy TPT jako zdroje kreativní práce (více info na www.tanter.cz). Série workshopů má akreditaci MPSV.

Předchozí zkušenosti s tancem či tanečně pohybovou terapií nejsou podmínkou.

 

Časový rozvrh : pátek  17:00 – 20:00 h

sobota 10:00-17:30 h

neděle  9:00-12:00 h

Místo konání: Praha. Bude upřesněno

Cena: 2500,- Kč/ 1 workshop. (Při přihlášení na celou sérii 2200,- Kč)

Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email klaracizkova@seznam.cz, přihlášky posílejte nejpozději do 7.4. 2013.

Pro registraci a rezervaci místa je nutné zaslat do 7.4. zálohu 1000,- Kč na účet č. 178200261 /0300 (ČSOB)


 

TANTER® - Asociace tanečně pohybové terapie ČR

pořádá workshop

TANEČNĚ POHYBOVÉ TERAPIE

Rytmus a prostor uvnitř a vně

31.1.-2.2.2014

Lektorky: MUDr. Iveta Koblic Zedková a Mgr. Klára Čížkova

Často musíme nejprve objevit své vlastní rytmy, než jsme schopni naladit se na rytmus hudby nebo rytmus lidí kolem nás. Jindy je tomu naopak…

Sebezkušenostní workshop vám umožní prozkoumat na pohybové urovni svůj vnitřní prostor a jeho rytmy, stejně jako kontakt se sebou samými jako vychozí bod pro kontakt s okolím, s ostatními. Jak fungujeme  sami se sebou, jak ve vztazích? Jak se rozhodujeme? Jak ovlivnujeme a jsme ovlivnováni okolím? Jak zacházíme s vlastním protorem a prostorem druhých? To vše se zrcadlí v našem pohybu… Zaměříme se na možnosti rytmu jako hravého a uvolnujícího prostředku, jež zároveň podporuje ukotvení v sobe i kontakt s okolím.

Cílem je pomoci učastníkům rozvinout vlastní schopnost citlivě vnímat rytmus a prostor. Nabídneme inspiraci pro vaši vlastní kreativní práci s rytmem, hudbu a prostorem při vedení nejrůznejších cílových skupin.

Workshop je určen především pracovníkům v pomáhajících profesích a studentům, ale i širší veřejnosti. Předchozí zkušenosti s tancem ani tanečně pohybovou terapií nejsou podmínkou.

Workshop je součástí série 3 navazujících workshopů mapujících metody a principy TPT jako zdroje kreativní práce. Série workshopů je akreditována MPSV.

Podrobné info na www.tanter.cz

Místo konání: taneční škola Backstage Praha, Pešlova 9, Praha 9 – Vysočany.

Časový harmonogram: pátek 17 – 20 h, sobota 10 – 17:30, neděle 9 – 12 h.                  

Cena: 2500,- Kč/ 1 víkendový workshop (při přihlášení na celou sérii 2200,- Kč)  Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email klaracizkova@seznam.cz, přihlášky posílejte nejpozději do 17.1. 2014, spolu se zálohou 1000 Kč na účet č. 178200261 /0300 (ČSOB) pro rezervaci místa.


TANTER – Asociace tanečně pohybové terapie ČR

pořádá workshop

TANEČNÍ POHYBOVÁ TERAPIE

Tělo a expresivita pohybu

15. – 17. 11. 2013

Mgr. Klára Čížková

Náš pohyb odráží naši duši v celé její hloubce. Je to tanec, který vypráví…. Umíme naslouchat?

Sebezkušenostní workshop vám umožní prožít a poznat, jak je propojeno vnímání těla a pohyb s emocemi, vnitřním prožíváním a myšlením. Zaměříme se na pohyb/tanec jako prostředek sebevyjádření a budeme mapovat tělo v pohybu jako zdroj podpory a tvořivosti („být pro sebe“, abychom mohli „být pro druhé“, vnímání vlastních potřeb, hranic, energie….)

Workshop je určen především pracovníkům z oblasti pomáhajících profesí, kteří využívají nebo by chtěli využívat tanec a pohyb ve své práci s nejrůznějšími cílovými skupinami, dále tanečním pedagogům, fyzioterapeutům a všem, kteří mají chuť vnímat své tělo a tančit.

Je součástí série 3 na sebe navazujících workshopů mapující metody a principy TPT jako zdroje kreativní práce (více info na www.tanter.cz). Série workshopů má akreditaci MPSV.

Předchozí zkušenosti s tancem či tanečně pohybovou terapií nejsou podmínkou.

 

Mgr. Klára Čížková, je taneční terapeutka a psycholožka. Věnuje se práci s lidmi s psychosomatickým onemocněním (Centrum komplexní péče Roseta) a s lidmi po poranění mozku (Cerebrum o.s.). , pracovala také s lidmi s mentálním postižením a s poruchou autistického spektra. Zabývá se antropologickým studiem tance v souvislosti s taneční formou a jejím vlivem na prožívání a komunikační možnosti jedince. Externě vyučuje na pražské HAMU, a FF UP v Olomouci. Je bývalou předsedkyní TANTER – České asociace taneční a pohybové terapie (2007 – 2011). V současnosti je delegátkou TANTER v Evropské asociaci taneční a pohybové terapie.

Více informací níže

Časový rozvrh :      pátek 17:00 – 20:00 h

sobota 10:00-17:30 h

neděle 9:00-12:00 h

Místo konání: taneční škola Backstage Praha, Pešlova 9, Praha 9 – Vysočany.

Cena: 2500,- Kč/ 1 workshop. (Při přihlášení na celou sérii 2200,- Kč)

Registrace: závaznou přihlášku posílejte na email klaracizkova@seznam.cz, přihlášky posílejte nejpozději do 30.10. 2013.

Pro registraci a rezervaci místa je nutné zaslat do 30.10. zálohu 1000 Kč na účet č. 178200261 /0300 (ČSOB)


Otevřený workshop tanečně pohybové terapie

15.-16.6.2013Téma: Změna, přeměna.

Lektorky: Andrea Malá B.A (Hons) M.A, RDMP, Mgr. Jana Špinarova- Dusbábkova M.A, BC-DMT

Zážitkový, seberozvojový seminář pro pracovníky z pomáhajících profesí, studenty i širší veřejnost. Pomocí metod taneční terapie budou moci účastníci zkoumat téma změn, vývoje, přeměn a posunů v životě. Kolik přeměn v pohybu každý den zažíváme, přeměn v pocitech i myšlenkách, co pro nás znamenají a jak nás ovlivňují. Workshop nabízí prostor pro zastavení, zkoumání, sledovaní a snad následný další posun…Workshop je sebezkoušenostní, nabídneme prostor pro reflexi a sdílení pro podporu Vaší zkušenosti. Nejedná se o terapii nebo supervizi.

Jedná se o preworkshop k připravovanému výcviku v TPT.

Cena: 2200 Kč

Místo konání: DDM Stodůlky, Praha 13.

V případě zájmu se hlaste na emailu expresivni.terapie@gmail.com a pro rezervaci místa uhraďte zálohu

700 Kč na účet OS pro rozvoj expresivních terapií 197689971/0300.


PREWORKSHOPY K PŘÍPRAVOVANÉMU DLOUHODOBÉMU VÝCVIKU V TPT

6.-7. dubna 2013 – téma: Čas a časování v TPT

15.-16. červen 2013 – téma: Změna v TPT

Lektorky: Andrea Malá, B.A. (Hons), M.A., RDMP (registered dance movement psychotherapist) a Mgr. Ing. Jana Špinarová Dusbábková, M.A., BC-DMT (board-certified dance movement therapist).

Bližší informace naleznete na www.expresivniterapie.org. Na těchto stránkách také naleznete informace o dalších workshopech Jany Špinarové Dusbábkové a informace o ní. Stránky Andrey Malé pak naleznete pod www.dancetherapy.cz.


SÉRIE WORKSHOPŮ, ZAMĚŘENÁ NA KOMPLEXNĚJŠÍ SEZNÁMENÍ S TPT pro využití v rámci terapeutického tance apod.

Celkem se jedná o 9 workshopů, rozdělených do 3 sérií po 3 workshopech.

Workshopy na sebe navazují, postupně rozvíjejí kontakt účastníků se sebou samými v pohybu i s principy a metodami TPT.

Cílem programu není vzdělat taneční terapeuty (nároky na takové vzdělání jsou jiné – viz Standardy vzdělávání a praxe pod položkou O NÁS), ale seznámit účastníky s TPT tak, aby mohli své poznatky zužitkovat buďto sami pro sebe, nebo pro svoji práci (s tancem a pohybem) – jako taneční pedagogové, pedagogové jiných oborů, pracovníci v sociálních službách či jiných pomáhajících profesích. A to v rámci své původní profese a činnosti, nebo ve speciální aktivitě – tzv. terapeutickém tanci, v jehož rámci můžete učinit mnoho prospěšného pro nejrůznější populace.

Je možné se hlásit na celou sérii 3 workshopů, případně i na jednotlivý workshop. Minimální počet účastníků pro otevření workshopu je 10, max.počet míst je 15.

Přehled celého programu:

Úvod do tanečně pohybové terapie I – Moje tělo v pohybu (tanec je přirozenost)

Popis: seznámení s pohybovým fungováním vlastního těla, zejména propojením vnějšího projevu a vnitřního prožívání, pohyb/tanec jako prostředek (sebe)vyjádření (když vyjadřuji sebe, vyjadřuji se v kontextu aktuální situace, aktuálního kontaktu s okolím, vztahů s okolím), tělo v pohybu jako zdroj (sebe)podpory (když podporuji sebe a cítím se podpořen, zároveň jinak „jsem“ ve vztahu k okolí; když „jsem“ pro sebe, mohu „být“ pro druhé), seznámení se základy taneční pohybové terapie.

Témata jednotlivých workshopů:

  • WS 1 – tělo a expresivita pohybu
  • WS 2 – rytmus a prostor uvnitř i vně
  • WS 3 – improvizace a hra v pohybu, autenticita pohybu

TERMÍNY: 12.-14.4., 3.-5.5., 31.5.-2.6.2013 (Praha), termíny pro Olomouc budou ještě upřesněny.

Lektoři: Praha – MUDr. Iveta Zedková, Mgr. Klára Čížková; Olomouc: MgA. Jana Ryšlavá, Mgr. Klára

Čížková.


Úvod do tanečně pohybové terapie II – Vztah v pohybu (tanec je komunikace)

Popis: zkoumání pohybu/tance bude v tomto bloku zaměřené na jeho komunikační, vztahový potenciál; kinestetická empatie, vyladění se, využití pohybového dialogu k poznávání druhého, schopnost sebereflexe ve vztazích s okolím, nástin problematiky (somatického) přenosu, protipřenosu a jejich informační význam. Nastínění pohybové-emočně-kognitivního vývoje, základy pozorování a popisu pohybu (LMA).

Témata jednotlivých workshopů:

  • WS 1 – pohybový dialog
  • WS 2 – kinestetická empatie
  • WS 3 – vzájemnost

Předpokládaný termín této série je podzim 2013.


Úvod do tanečně pohybové terapie III – Proces v pohybu (tanec je proces, život je proces….)

Popis: náš život je proces, každý den je (sou)část tohoto procesu. Proces má své fáze, své časování. Jak se tento proces odráží v našem pohybu, jak náš pohyb tento proces ovlivňuje, formuje naši zkušenost se světem? A jak můžeme skrze pohyb proces podpořit tak, aby umožnoval plnohodnotný rozvoj, růst?

Témata jednotlivých workshopů:

  • WS 1 – fáze procesu
  • WS 2 – práce s tématem a pohybovou metaforou
  • WS 3 – vedení v TPT

Předpokládaný termín této série je jaro 2014.

Informace budou přůběžně aktualizovány zde a na naší FB stránce, chcete-li je dostávat mailem a nejste v našem mailinglistu, napiště na zedkova_iveta@yahoo.com. Na tento mail můžete posílat předběžné přihlášky, závazné přihlášky budeme příjmat ve 2. polovině března.