TANTER na Facebooku

Výcvik

Výcvik taneční pohybové terapie

4 letý výcvik v tanečně pohybové terapii

předpokládané otevření výcviku: říjen 2016

Lektorky MUDr. Radana Syrovátková, BC – DMT, Mgr. Klára Čížková, a další zahraniční i tuzemští lektoři

Výcvikový program je vytvořen v souladu s požadavky standardů TANTER- Asociace tanečně pohybové terapie ČR, EADMT, a ČPS ČLS JEP.
Výcvikový program obsahuje sebezkušenostní, teorickou a supervizní část.

Preworkshop do výcviku se uskuteční 23. – 24.4. 2016, více info zde

Přihlášky možno zasílat do konce dubna 2016 na klaracizkova@seznam.cz

Výběrové řízení proběhne v květnu – červnu 2016, datum bude upřesněno.


INFORMACE O DOPOSUD PROBĚHLÝCH VÝCVICÍCH

V ČR doposud proběhly 3 dlouhodobé výcviky v tanečně pohybové terapii, oba pod záštitou ADTA (což v praxi znamená, že se jejich obsah řídil vždy aktuálně platnými standardy ADTA pro vzdělávání v TPT a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska kvalifikace lektorů). První výcvik se konal již v 90. letech, druhý pak 2005-2007 oba tzv. alternativní cestou, tedy mimo USA.

Třetí 4-letý výcvik v tanečně pohybové terapii proběhl v letech 2011-2014 a byl sestaven ve shodě s požadavky (standardy) EADMT, ADTA i ČPS ČLS JEP. Tento výcvik byl organizován TANTER a nezávislým posuzovatelem curriculla byla v tomto případě EADMT v rámci procesu přijetí TANTER za řádného člena EADMT. Výcvik obsahoval:

  • teorii TPT, kontinuální TPT sebezkušenost, klinické aplikace TPT – vše vyučováno ve shodě s obecně platnými standardy plně kvalifikovanými TP terapeuty
  • metody pozorování a popisu pohybu (teorii a praxi) – vyučované certifikovanou pohybovou analytičkou, která je zároveň plně kvalifikovanou taneční terapeutkou
  • obecnou teorii (vývojová psychologie, psychoterapie, výzkum atd.)

Celková dotace výcviku byla 740 vyučovacích hodin (á 45 min). Vedle absolvování výcviku je požadavkem pro získání základní kvalifikace TP terapeuta samozřejmě individuální terapie a praxe pod supervizí k tomu kompetentním supervizorem.

Všechny tyto součásti jsou nezbytné pro získání základní kvalifikační úrovně v oblasti tanečně pohybová terapie.

Blíže viz Standardy TANTER.